Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ny kombiterminal i Falköping stärker TBN´s Åkeri

För att fortsätta vara en logistisk knutpunkt har Falköpings kommun beslutat att investera närmare 30 miljoner kronor i en ny kombiterminal.
Detta är en stor fördel inte minst för TBN´s Åkeri AB, som kommer att öka sin omsättning betydligt.

Efter att ha arbetat i åkeribranschen sedan 1988 beslutade sig Bengt Thorstensson för att stå på egna ben och startade det egna företaget TBN´s Åkeri AB 2004. Han driver också Werthéns Åkeri i Falköping AB och totalt sysselsätter de båda bolagen 7,5 anställda.
Inriktningen är främst terminalverksamhet med sjöfartscontainrar från Göteborgs hamn och tredjehandslagring.
– En kund i Falköping köper till exempel stålrör från USA som vi får in i containrar, lagrar och kör till dem enligt avrop varje dag, berättar Bengt Thorstensson.
Den största kunden till TBN´s Åkeri är Jula AB, som nu har flyttat sina containertransporter från bil till järnväg mellan Göteborg och Skara.
– Containrarna kommer via järnväg till Falköping och vi transporterar dem sedan med bil till Skara. I dagsläget rör det sig om 26 containrar om dagen, berättar Bengt Thorstensson.

Invigning 4 september
Den 4 september invigdes den nya Falköpingspendeln. Då anlände det första containertåget från Göteborgs hamn till Falköping med varor för vidare transport till Julas stora centrallager i Skara. Tack vare Falköpingspendeln räknar man på Jula med att spara cirka 5000 transporter på E20 varje år. Förutom mindre trafik och en betydande miljövinst innebär tågpendeln även lägre transportkostnader för Jula.
– På grund av satsningen som Schenker gör på godstrafiken av containrar bygger Falköpings kommun en helt ny terminal. Den gamla terminalen har fyra stickspår på totalt 640 meter, men på den nya terminalen får vi ett spår som är 640 meter långt. Terminalen kommer att vara klar vid årsskiftet och den blir en stor förbättring för oss. Styrkan hos oss är att vi är allsidiga. Vi har en öppen terminal dit alla är välkomna, säger Bengt Thorstensson.

Samarbete med InfraNord
TBN´s Åkeri samarbetar också med InfraNord. Arbetet innebär att företaget lossar, lastar och lagrar betongslipers inför InfraNords spårbyte mellan Falköping och Töreboda.
Lastbilen hos Werthéns Åkeri kör dygnet runt från måndag morgon till fredagsnatt för Benders Takpannor i Edsvära. 3,5 chaufförer kör transporterna.