Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Ny lag inom kontanthandeln försvårar illojal konkurrens

Stockholmsföretaget Postronic AB upplever en stark expansion i samband med den nya Kassaregisterlagen. Företaget har i över tio år levererat högteknologiska butiksdataprodukter framförallt till detalj- och dagligvaruhandeln. Idag är Postronic en av landets främsta leverantörer av butiksdatasystem, med hela Sverige som marknad.

Den nya Lagen om Kassaregister som gäller fr.o.m. 1 januari 2010 ökar inte bara kontrollmöjligheterna för Skatteverket, utan innebär framförallt ökade möjligheter för företagare – i alla fall de som avser att göra rätt för sig.
Företagare som tar emot kontantbetalning upplever att det inom branschen har förekommit fusk som i det långa loppet även inneburit illojal konkurrens. De som gör rätt för sig får svårare att konkurrera, detta är helt oacceptabelt varpå den nya lagen implementerats.
Från och med juli i år måste alla som omfattas av lagen, dvs. företagare som tar emot kontant betalning, ha ett certifierat kassaregister installerat.

Gedigen produktkunskap, bra service och support
Postronic etablerades av Lennart Berggren och Göran Almqvist 1999. Idag är man sex personer i företaget som omsätter 26 miljoner – och såväl omsättning som antalet anställda är på väg upp. Bakom framgångarna ligger en gedigen produktkunskap, bra service och support.
– Vi har jobbat hårt med logistiken, det gäller att kunna erbjuda snabba leveranser och därför har vi omkring 1000 produkter i lager för att alltid kunna hjälpa våra kunder med att få rätt produkt i rätt tid, berättar Lennart.
Postronic importerar och säljer hårdvaran som används vid kassapunkterna och bland kunderna finns bl.a. ICA, men även en rad andra affärskedjor och restauranger. Företaget har hela landet som marknad och sedan ett par år tillbaka har man valt att fokusera på fack- och detaljhandeln.

Smart och ärlig kontanthantering är framtiden
Lennart Berggren förklarar att den nya lagen som omfattar kontanthandel naturligtvis innebär en stor förändring för hela branschen. Postronic tillhandahåller s.k. all-in-one produkter med kortläsare, kunddisplay, kvittoskrivare och själva PC:n med touch-screen. Systemen ska vara enkla att använda och det yttersta syftet är att öka säkerheten för både företagen och konsumenterna.
– Framöver tror jag att det kommer ske ytterligare förändringar i vår bransch. Trenden visar att konsumenterna kräver uppgraderade och säkrare betalsystem, något som handeln måste rätta sig efter och tillhandahålla. Det kan också tänkas att vi blir färre aktörer som erbjuder den här typen av produkter. Vi hoppas på en framtidsutveckling där vi även i fortsättningen är ett naturligt val för handeln när det gäller smarta butiksdataprodukter, säger Lennart avslutningsvis.