Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ny läkemedelskandidat från Umeå kan rädda miljontals liv årligen

Hjärt- och kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden och ökar nu lavinartat i andra länder. Även om man uppnår behandlingsmålen för riskfaktorer som högt LDL-kolesterol, blodsocker och förhöjt blodtryck så kvarstår en hög risk för patienterna att drabbas. Förhöjda blodfetter i form av triglycerider är en oberoende stark riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom som ofta lämnas obehandlad eftersom lämpliga läkemedel saknas. Forskare Stefan K. Nilsson vid Umeå universitet vill utveckla ett nytt läkemedelsmål för behandling av förhöjda blodfetter (förhöjda triglyceridnivåer).

Dagens standardbehandling mot riskfaktorer som kan leda till hjärt- och kärlsjukdom är effektiva vid högt LDL-kolesterol, men påverkar däremot inte triglyceridnivåerna i någon större utsträckning. De läkemedel som finns mot förhöjda triglycerider fungerar inte heller optimalt. Risken för att insjukna är ibland opåverkad eftersom enbart en liten grupp människor kan tillgodogöra sig substansens effekt. Behovet av nya och mer effektiva läkemedel är därför stort i hela västvärlden.

Lång utvecklingstradition i Umeå
Stefan K. Nilssons forskning bygger på en lång forskningstradition. Professor Thomas Olivecrona lade grunden för dagens forskning om fettmetabolism i Umeå med start för cirka 40 år sedan. Idag leder Professor Gunilla Olivecrona denna forskning vid Institutionen för medicinsk biovetenskap där Stefan K. Nilsson är verksam.
– Vi har sedan länge fokus på enzymet lipoproteinlipas (LPL), som är det protein som måste aktiveras för att man ska få en hälsosammare blodfettsprofil. Vår forskning handlar således till största delen om att utveckla ett läkemedel för behandling av förhöjda triglyceridvärden genom att aktivera LPL, förklarar Stefan Nilsson.
Redan för 15 år sedan fanns ambitionen hos läkemedelsindustrin om att utveckla en ny substans som skulle kunna påverka LPL. Man saknade dock de kunskapsmässiga verktyg som behövs för ett sådant projekt. Idag finns dessa verktyg på plats vid Umeå universitet..
– Efter ett stort screening-projekt tillsammans med forskare på Kemiska institutionen här i Umeå har vi fått fram ett antal läkemedelskandidater. Vi har fått mycket goda resultat i våra försöksmodeller med dessa substanser. Projektet stöds hittills av EU-mål 2, Region Västerbotten, Västerbottens Landsting, Umeå kommun, Umeå Universitet (genom Umeå Biotech incubator) samt nyligen av Vinnova.

Potential att spara miljontals liv och miljardbelopp
Många miljoner människor dör årligen av hjärt- och kärlsjukdomar i världen. Andelen ökar dessutom i utvecklingsländerna. Bortsett från allt mänskligt lidande så innebär detta enorma kostnader för samhället.
– Vi kommer sannolikt aldrig att kunna förhindra eller bota dessa sjukdomar helt, men om vi kan minska antalet människor som insjuknar med några procent tack vare nya läkemedel mot höga triglyceridnivåer så har vi vunnit oerhört mycket. Miljontals liv och flera miljarder kronor skulle sparas årligen. Vi befinner oss nu i ett mycket spännande skede då vi har lyckats adressera ett läkemedelsmål som, sannolikt ofta i kombination med andra läkemedel, kan få mycket stora positiva effekter på sjukligheten världen över.
Stefan K. Nilsson sitter nu som vd för läkemedelsutvecklingsföretaget Lipigon Pharmaceuticals som han också var med och startade för tre år sedan. Företaget för en aktiv dialog med de stora läkemedelsbolagen för framtida samarbeten. Stefan K. Nilsson är säker på att man kommer att nå teststadiet Fas I, vilket betyder inledande studier på människa, inom tre år och ser mycket ljust på framtiden.