Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ny logistiklösning bättre för både miljön och ekonomin

Containerpendeln mellan Skaraborg och Göteborgs hamn är igång igen men denna gång i ny regi. Schenker sköter helhetsuppdraget och ser till så att vagnarna fylls. Basvolymen kommer från Jula som valt att lägga över sitt importgods från lastbil till järnväg. Sedan drygt en månad tillbaka kör man pendeln fem dagar i veckan och Schenker räknar med en ökning av godsvolymer framöver.

Järnvägstransporter har hittills förknippats med längre distanser i den allmänna tron att lönsamhet uppnås först efter 30 mil. Containerpendeln mellan Göteborgs hamn och Skaraborg Logistic Center i Falköping har dock bevisat motsatsen: det går att uppnå lönsamhet även på kortare sträckor.

Miljö och ekonomi förenas
För Julas del innebär det en helt ny logistiklösning för sträckan mellan Göteborgs hamn och centrallagret i Skara. En lösning som minskar antalet lastbilar på vägarna, höjer trafiksäkerheten, skapar god ekonomi och inte minst sänker koldioxidutsläppen avsevärt.
– Pendeln ökar möjligheterna för företag i hela Skaraborg att välja ett miljömässigt bättre transportalternativ som dessutom skapar ökad lönsamhet, säger Joakim Eriksson, Commercial Director på Schenkers sjö- och flygdivision.
För Schenkers egen del utgör uppdraget ett helt nytt sätt att arbeta.
– Vi är först att prova den här typen av lösning i Sverige som speditör. Vi ser redan idag en stor utvecklingspotential där vi uppfyller både interna miljökrav och den nationella transportstrategin, fortsätter Joakim.

Höjer kapaciteten med ny terminal
Falköpings kommun bygger en ny terminal i Skaraborg Logistic Center som bland annat ska användas av Schenkers containerpendel. Andra aktörer kommer också att kunna nyttja terminalen med TBN som operatör.
– Vi började med halvtåg i den gamla terminalen. När vi får tillgång till den nya vid årsskiftet kommer vi att växla upp till fullängd. Det ser vi att vi har god beläggning för. Redan nu i början av vintern kommer vi att öka kapaciteten i den gamla terminalen, berättar Joakim Eriksson.
Den nya terminalen blir ett rejält uppsving. Den kommer bland annat att kunna ta emot fullängdståg utan att separera vagnarna. Det blir en betydligt effektivare logistik med stora besparingsmöjligheter – något som givetvis kommer kunderna till gagn med snabbare leveranser och mer kostnadseffektiva lösningar.