Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ny myndighet samordnar digital förvaltning inom det offentliga

Från den 1 september 2018 har Sverige en ny myndighet för samordning av digital förvaltning inom publika sektorn. Myndigheten för Digital Förvaltning, Digg, har tillsatts av regeringen för att utveckla, samordna och effektivisera det offentliga digitaliseringsarbetet.

Myndigheten för Digital Förvaltning, Digg, är en gemensam resurs för kommuner, landsting och myndigheter över hela Sverige. Uppdraget kommer att utvecklas i takt med att digitaliseringen utvecklas inom samhällssfären. Digg ska hjälpa den offentliga sektorn att ställa om, förnyas och möta nya mål.

Sundsvall naturligt val
Att det i Sverige och då närmare bestämt i Sundsvall numera finns en egen myndighet för digital förvaltning visar en hög ambitionsnivå på området. Anna Eriksson, generaldirektör för den nya myndigheten, ser fram emot att få leda Sverige in i framtiden och den digitala utvecklingen.
– Det ska bi enklare för medborgare att möta det offentliga. Utbytet av information måste standardiseras och vi behöver tjänster som är enhetliga och som kan kommunicera med varandra mellan olika myndigheter. Att man som medborgare ska få en enklare kontakt med myndigheter är något som vi ska främja, säger Anna Eriksson.
Att det blev just Sundsvall är ganska naturligt med tanke på att det redan finns en stor ansamling av andra myndigheter i staden. Digg kommer att arbeta med samtliga som kunder, och en del kan också bli samarbetspartners inom olika områden såsom kompetensutveckling. Något som Myndighetsnätverket arbetar mycket för i Sundsvall.

Mångbottnat uppdrag
Utveckling av den förvaltningsgemensamma infrastrukturen hör till det grundläggande uppdraget inom Digg. Andra tjänster, såsom e-legitimation och olika meddelandetjänster, ska fungera genom hela infrastrukturen och vara kompatibla med alla myndigheters system. Det blir en uppgift för Digg att säkerställa det genom hela myndighetsapparaten.
En annan del av uppdraget omfattar stöd till alla organisationer inom den offentliga sfären oberoende hur långt de har kommit i sin digitaliseringsprocess. Många myndigheter och kommuner har kommit långt i sitt digitaliseringsarbete men andra kan behöva lite hjälp på traven.
Digg ska också vara en expertmyndighet som kan ta fram underlag till regeringen i olika frågor som rör digitalisering, exempelvis vid jämförelser med andra länder. Att ha koll på vad som händer i Europa och övriga världen är värdefullt för vidareutveckling av tjänster som främjar Sveriges digitalisering.