Tor 30 jun / År 40 / Nr 3 2022

Ny näring utvecklas i Boden kopplat till spelutveckling

Navet för framtidens spelutveckling kan mycket väl bli norra Sverige och närmare bestämt lokaliseras till Bodens kommun. Här finns redan flera eftergymnasiala utbildningar inom spelutveckling, flera nyetablerade spelstudios och ett helt nytt campusområde för spelutvecklarna.

Boden Business Park satsar på att främja spelutveckling som en del av fokusområdet kreativa näringar.

Varför just i Boden?
Hur kommer det sig att spelutveckling lämpar sig extra bra i just Boden? Det finns en förklaring där datacenter anses vara inkörsporten för en mer omfattande it-utveckling i norr. Den gemensamma nämnaren för alla datacenter är att de drar mycket energi, och om man ser till Sveriges energikarta kan man snabbt konstatera att de bästa möjligheterna finns i norr.
– Norrbotten har specifikt gynnsamma förhållanden för elintensiva industrier. Här finns nämligen inte bara god och säker tillgång på energi – den är även förnybar och tillgänglig för en billig peng. Det är alltså ingen tillfällighet att stora datacenter etablerats och fortsätter att etableras i norra Sverige, säger Mattias Bergqvist, affärsutvecklare på Boden Business Park.
Intresset för Boden som hemvist för datahallar har även lagt grunden för en växande it-industri med spelutveckling som ett av flera spår. Tillsammans med företag, Sunderby folkhögskola, Changemaker Educations och kommunen ska Boden Business Park bygga upp en hel industri kring spelutveckling.
– Redan nu ser vi ett stort intresse från näringslivet, fortsätter Mattias. Med ytterligare planerade utbildningar kommer vi bana väg för helt nya etableringar i vår region, och vi kommer att få en mycket bredare kompetensbas som lockar ännu fler till Boden.

Vad har hänt hittills?
– Hittills har tre spelstudios utifrån etablerats i Boden samt att två lokala har startat upp, svarar Mattias. Alla tre har kända spelutvecklare med sig, som till exempel Peter Zetterberg och Thomas Lindgren som var först på plats med Wanderword. Det amerikanska spelbolaget House of How har därefter etablerats i Boden, och med det når man en helt ny nivå med spelarenan. House of How är bland annat selected partner till Minecraft Marketplace.
Den tredje etableringen står Stockholmsföretaget Glorious Games för. Genom att erbjuda ett antal praktikplatser etablerar företaget en sattelitstudio i Boden som ska utvecklas och drivas av i första hand studenterna.
– Jag är väldigt glad att vi på kort tid fått tre nya spelstudios på plats. Alla tre utvecklar spel mot olika marknader och plattformar och kompletterar därför varandra mycket bra. Sedan är det otroligt kul att vi redan från första årskullen spelstudenter som snart går ut har två bolag som startats upp av studenterna själva, säger Mattias Bergqvist.

Framtidens utvecklingsarena
Många av studenterna på den nya spelutbildningen, som anordnas av Sunderby folkhögskola och som utvecklats i samverkan med Changemaker Education, är norra Sveriges framtida entreprenörer. En del kommer från södra Sverige, och naturligtvis är det angeläget för Boden Business Park, näringslivet och de norrbottniska kommunerna att få de långväga besökarna att stanna. Gärna för gott. Därför har man invigt Bodens första campusområde, Boden GameCamp, så att studenterna enkelt kan få boende och samtidigt samlas i en kreativ miljö.
– Vi tror på fler nyetableringar tack vare spelutbildningen. Vi ser redan nu ett utökat talangflöde som lyfter regionen. Med nya planerade utbildningar som fokuserar på programmering och utveckling av spelmiljöer, vilket kompletterar den utbildning som redan fanns inom speldesign, tar vi kliv framåt i byggandet av en bransch. Jag tror att vår region kommer att ta mycket större plats som utvecklingsarena för framtidens spel och it-teknik framöver, avslutar Mattias Bergqvist.

Om Boden Business Park
Boden Business Park är en unik mötesplats för företag och människor som vill utvecklas. Här finns utbildningar, företagshotell, mötesplatser, restaurang och hotell under ett och samma tak. Här byggs framtidens innovationsarena där datacenter, blockchain, AI och spelutveckling möter film, musik, miljöteknik och andra branscher. Det är mitt i detta som innovation, entreprenörskap och framtid skapas.