Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Ny skola i Skurup ska lyfta lärandet till ny nivå

Fastighetsbolaget Skurup Kommunala AB bygger för framtiden. Planerna på den nya skolan i centrala Skurup visar tydligt att man har för avsikt att bygga hållbart med en skola som kan stå i minst 100 år.

Allt som byggs inom den kommunala sfären ska vara hållbart. Det gäller ur alla perspektiv, och med den nya skolan som ska byggas vid Prästamossen sätter Skurup Kommunala en ny standard för det. Projektet är det största i kommunens historia hittills, och därav vida uppmärksammat som referens för hur man vill profilera sig i framtiden.

Skola i symbios med naturen
Den kringliggande miljön är grön och lummig, skolan planeras alldeles intill dammen med ett generöst ljusinsläpp för att understryka vikten av ljus förknippat till god hälsa. Ytterligare en aspekt av hållbarhet relaterat till hälsa är de generösa uteplatser för både lek och undervisning som planeras.
– Skolans pedagoger har varit involverade i utvecklingen av skolan redan från dag ett. Behovet av en skola som tog in naturen i klassrummet var tydligt, liksom efterfrågan på utemiljöer som skapar aktivitet. Därför har vi planerat det så, förklarar Jane Bergman, vd för Skurup Kommunala som är byggherre för hela projektet.
Skolan har en inbjudande entré där café, personalrum och öppna ytor med gradänger sätter ger en inspirerande prägel på en moden skola och ett modernt samhällsrum.
– En av de viktigaste tankarna kring själva konstruktionen är att skapa flexibilitet. Skolan ska stå under många år, och fungera även för framtidens pedagogiska krav. För den pedagogik som vi vill bedriva idag och i framtiden ska den nya skolan vara optimal, tillägger Jane Bergman.

Ny standard för lärandet
Skolan är inte bara det största projektet i kommunens historia rent ekonomiskt. Det är också den största skolbyggnaden i Skurup någonsin. Den kommer att ersätta en skola och årskurser från närliggande skolor vilket får till följd att den pedagogiska miljön förbättras även i andra lokaler.
Med den nya skolan sätter Skurup Kommunala också fokus på det livslånga lärandet där skolans miljö i sig ska inspirera och stötta för ett mer omfattande lärande. En god och hälsofrämjande skolmiljö kommer med största sannolikhet att bidra till att man kan sätta en ny standard för lärandet i Skurup.