Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Ny struktur inom Atlas Copco värdesätts

En betydande del av världens infrastruktur har realiserats tack vare innovationer från Karlskrona. Närmare bestämt från Dynapacs fabrik som med tillhörande utvecklingsenhet är integrerad i Atlas Copco. Här utvecklas och tillverkas vältar, som exporteras över hela världen.

Atlas Copco har mycket på gång som lyfter Dynapac i Karlskrona. Anläggningen, som är en del av divisionen för väg- och anläggningsmaskiner (Atlas Copco Road Construction Equipment), har cirka 300 anställda som arbetar med allt från utveckling till tillverkning och eftermarknad.
En stor grupp arbetar med forskning och utveckling för att ständigt förbättra och effektivisera framtidens väg- och anläggningsutrustning. Det som tillverkas är vältar, både asfaltsvältar och jordpackare. Dessutom finns ett centralt servicecenter för kunder i Skandinavien i anslutning till fabriken.
– Under hela 2016 gjordes stora investeringar i serviceorganisationen för att ännu bättre kunna möta kundernas behov. Nu är försäljning, service och produktion samordnat i en gemensam organisation med mycket snabba beslutscykler, förklarar Geert van Leemput, platschef på Atlas Copco i Karlskrona.

Steget in i digitaliseringen
Eftersom den skandinaviska marknaden är en mogen marknad ställs det höga krav på kvalitet och support. Därför har Atlas Copco tagit ett stort steg in i digitaliseringen, och idag kan vältar och asfaltläggare både kommunicera med vägen samt interagera med operatörer och andra maskiner i sin omgivning.
– Vi fokuserar nu på digital transformering för att underlätta för våra kunder att kontrollera och dokumentera att våra maskiner gjort ett bra jobb, upplyser Geert van Leemput, som även förklarar att maskiner som är utrustade med intelligenta system ökar säkerheten för operatörerna. Sensorer och ställdon ökar i sin tur produktionseffektiviteten för kunderna, vilket leder till längre livslängd för vägarna. Införande av Dynapacs VarioSpeed och miljöläget EcoMode bidrar till lägre bränsleförbrukning och därmed lägre driftkostnader.
– Vi jobbar mycket med att utveckla packningskontrollsystem, fortsätter Geert van Leemput. För det har vi bland annat ett system som heter Dyn@Lyzer. Dyn@Lyzer-systemet mäter hur packningsarbetet fortskrider och ger samtidigt vältföraren lättolkad information om vilka delar som är färdigpackade och vad som återstår.
Ett annat exempel på hur Atlas Copco arbetar för att höja effektiviteten i kundernas verksamheter är telematiksystemet FleetLink. Systemet gör det möjligt att optimera användandet av maskinparken dygnet runt tack vare ständigt uppkopplade maskiner. Fjärrövervakning och hantering av viktiga maskinparametrar gör att kunder och servicetekniker kan undvika och minska kostnaderna vid driftstopp.

Atlas Copco står redo
Tack vare den nya organisationsstrukturen står Atlas Copco redo att möta marknaden och ta vara på nya tillväxtmöjligheter.
Under 2017 kommer nya produkter att lanseras – bland annat nästa generations asfaltsvält. De nya maskinerna har stort fokus på ergonomi och förargränssnitt och uppnår högkvalitativa packningsresultat. Motorerna har naturligtvis den senaste tekniken för utsläppsreducering och prestandan har förbättrats avsevärt.
– Vi ser att byggmarknaden i Skandinavien står under kraftig tillväxt, vilket naturligtvis ökar kraven på vår organisations förmåga att utvecklas i symbios med det. De investeringar som gjorts under de senaste åren vittnar om var vi står och hur vi tänker inför framtiden, konstaterar Geert van Leemput avslutningsvis.