Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ny svensk uppfinning: världens snålaste värmesystem

Att få ner energianvändningen i fastigheter är en av de viktigaste grundstenarna i den hållbara samhällsutvecklingen, men samtidigt måste vi bygga fler bostäder i takt med en ökande population vilket naturligtvis skapar ett ännu större energibehov. Hur kan vi producera mer energi och värma fler hus – utan att ta ut mer från naturens förråd? Svaret kommer bokstavligt talat från ovan – vi måste använda solens energi mer effektivt. Med hjälp av ny teknik framtagen av innovatören Jan-Erik Eskilsby kan energi från sommarens varmaste dagar lagras för användning under vinterhalvåret.

Användningen av naturens ändliga resurser måste minska, vi måste fasa ut fossilberoendet och skapa möjligheter för implementering av mer kolsnåla energikällor. Det är stora utmaningar vi står inför, men med lite nytänkande och snillrika uppfinningar är det ändå möjligt att ställa om för en hållbar framtid. Jan-Erik Eskilsbys uppfinning Active Solar Energy Storage (ASES) banar väg för framtidens klimatneutrala boende – och lösningen finns redan implementerad på flera håll i Sverige med bevisad effekt.

Bollebygd var först
Jan-Erik Eskilsby började skissa på systemet 2006 och inom två år fanns en pilotanläggning implementerad i en villa i Bollebygd.
– För att kunna utvärdera systemets prestanda utrustades villan med avancerad mätutrustning och SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, sökte pengar för att följa prototyphuset. Mellan 2009 – 2012 uppmättes årsförbrukningar från 14 till 19 kWh/m2 och år, inklusive värme , varmvatten och el till ventilationen, vilket hör till världens lägsta energianvändning i bostadshus. Siffran motsvarar mindre än hälften av vad ett passivhus använder. Sedan 2008 har ett antal fastigheter byggts enligt samma princip och med samma goda resultat, berättar Jan-Erik Eskilsby, grundare och majoritetsägare av företaget AB Svenskt klimatneutralt boende som marknadsför ASES. Patent pending för ASES finns i Europa, Kanada, USA, Kina och Malaysia. Företaget ägs till 80 procent av grundaren och resterande 20 procent av Norconsult AB.

Intresset ökar
Ju mer elpriserna stiger – desto större blir intresset för klimatneutrala och energieffektiva lösningar. Både miljön och samhället vinner på gröna lösningar som i längden också sparar på ekonomin.
– Det började i Bollebygd, där den första testvillan finns. Nu har kommunen satsat på systemet som byggs in i 30 nya villor och det känns oerhört positivt att vi nu är tillbaka där vi började – det visar inte minst att intresset för våra lösningar är bestående, säger Jan-Erik Eskilsby.
ASES bygger på en teknik som lagrar solenergi som fångas upp av solfångare på taket och som därefter leds ner i ett specialkosntruerat lager under huset. Här lagras solenergin under flera månaders tid och när det blir kallare så kan energin användas med hjälp av en värmepump för uppvärmning av bostäder, lokaler och vatten.
– En annan positiv aspekt är att systemet inte inkräktar på den kringliggande miljön. När man borrar efter bergvärme kan grundvattnet påverkas och diskussionen kring detta har varit livlig inte minst under senare år. Vår lösning kostar ungefär lika mycket som att installera bergvärme, men utan risk för att störa grundvattnet, upplyser Jan-Erik.

Haninge satsar på ASES
Kommunalägda Tornberget Fastighetsförvaltning i Haninge har valt att satsa på tekniken och har redan startat implementeringen av ASES-systemet för uppvärmning av Ungdomens hus/Kårhuset som tidigare värmdes med direktel. AB Svenskt klimatneutralt boende ska nu leverera ett andra system för uppvärmning av ett nytt yrkesgymnasium som är under byggnation. På frågan om varför man har valt att satsa på lösningen svarar fastighetsbolagets energiingenjör Kaj Nilsson:
– Vi har en stark miljöprofil där vi ständigt strävar efter att få ner energiförbrukningen. Vi har arbetat med värmepumpar under en längre tid, och har sökt efter en lösning som kan effektivisera energianvändningen ännu längre än vad vi har idag. Solfångare ligger rätt i tiden och när vi fick korn på den nya tekniken som AB Svenskt klimatneutralt boende står för så ville vi helt enkelt testa den i egen regi. Vi ser det som en hållbar lösning som dessutom är försvarsbar rent ekonomiskt.
Genom satsningen blir Tornberget Fastighetsförvaltning en föregångare i Stockholmsregionen för ny hållbar energiteknik.

Nästa steg blir globalt
Nästa steg för Jan-Erik Eskilsby kan bli att anställa. I dagsläget hyr han in personal vid behov, men med en ständigt ökande efterfrågan ser det ut som det kan bli tal om nyanställningar.
I dagarna har Jan-Erik besökt intressenter i Kina och visat upp systemet och det finns redan avtal på plats med Anneng Thermal Power i Wuhan, Hubeiprovinsen. Det blir det första stora steget globalt för ASES och AB Svenskt klimatneutralt boende. Jan-Erik Eskilsby ser mycket positivt på framtiden.

ASES Active Solar Energy Storage i korthet:
Normalvillan behöver mindre än 4000 kWh per år för värme och varmvatten med ASES i köpt energi
Kostar som en bergvärmeanläggning
Nytt Yrkesgymnasium i Haninge utrustas med ASES, 9500 m2
Kinesiskt avtal för leverans av ASES i Kina
Norconsult AB äger 20 procent i bolaget
Patent pending