Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ny teknik för att behandla förorenat vatten

Dewatech AB i Gävle har en av Sveriges modernaste anläggningar för att ta emot farligt avfall.
– Vi kommer nu att införa en ny teknik som gör att vi får en helt annan vattenkvalitet än vad vi har idag, säger Tobias Björkgren, delägare i Dewatech AB.

Dewatech startades på 1960-talet som ett konventionellt slamsugningsföretag under namnet Wirens Åkeri. Martin Björkgren förvärvade bolaget i början av 1980-talet och under 2000-talet gick även Martins son, Tobias Björkgren, in som delägare.
I början av 1990-talet avvecklades slamsugningsverksamheten och företaget övergick till att endast behandla avfall.
Dewatech tar emot och behandlar stora mängder förorenade oljor, emulsioner, tvättvatten, oljeavskiljarslam, olika processvatten med mera från bland annat industrin, hamnar, verkstäder, bensinstationer och dylikt.

En A-anläggning
– Vi är en så kallad A-anläggning, vilket innebär att våra tillstånd regleras efter en miljödom som sätter gränser för mängder och utsläppsvärden, berättar Martin Björkgren.
Dewatech har tillstånd att behandla totalt 38.000 ton oljeavfall, mellanlagra 6000 ton avfallsolja och behandla 8000 ton slam per år.
– Våra behandlingstekniker består av gravimetrisk avskiljning, ultrafiltrering, indunstning och selektivjonbytare. Vi står nu inför en ny investering där även omvänd osmos kommer att byggas in i reningssystemet, berättar Tobias Björkgren.

Ny teknik
Dewatech har påbörjat en större investering för att införa en helt ny teknik för att rena vattnet.
– Vår anläggning är den första i Sverige som använder den nya tekniken och det gör att vi kommer att bli en pilotanläggning, Vi kommer att kombinera RO med indunstning och ultrafiltrering, vilket leder till att vi får en helt annan vattenkvalitet, berättar Tobias Björkgren.
– Vi ska följa med i utvecklingen och vara en fungerande aktör på marknaden. Vår målsättning är att använda den senaste och bästa tekniken för att kunna serva våra kunder på bästa sätt och med fokus på att minska belastningen på miljön på ett tillfredsställande sätt, säger Martin Björkgren.
Dewatech AB har sex anställda och företagets anläggning är belägen i Fredriksskans hamn i Gävle.