Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ny teknik för att producera olja gör succé

Med en egen patenterad teknik producerar Cassandra Oil olja från bland annat uttjänta bildäck och plastavfall.
– Vi har fått mycket bra respons från oljebolag över hela världen, bland annat i Irak och Venezuela. De har förstått att vi har en teknologi att skapa olja och samtidigt rensa upp miljön som ingen annan har, säger företagets grundare, Anders Olsson.

Cassandra Oil grundades 2011 av Anders Olsson med syfte att kommersialisera hans patenterade reaktorteknologi för att utvinna olja ur kolvätehaltigt avfall. Som råvara används uttjänta bildäck, plastavfall, oljeslam med mera, det vill säga produkter som i grunden består av olja.
Anders Olsson har varit uppfinningsrik ända sedan ungdomens dagar och hade fått cirka 15 patent registrerade redan innan han fyllde 30 år.
Sedan tio år tillbaka har han jobbat med den teknologi som nu används av Cassandra Oil.
– Jag började utveckla en idé från ett koncept som jag fick från ett oljebolag i Brasilien. Deras metod fungerade inte så jag började använda mina gamla talanger som uppfinnare och kom på att man kunde göra olja av gamla bildäck och plast. Man behöver alltså inte åka till Mellanöstern för att jobba med det här utan man kan gå till soptunnan där hemma istället, berättar Anders Olsson.

Enorma tillgångar
Tillgångarna av däck och plast i vår del av världen är enorma. Det slängs 90 miljoner ton plast på soptippar årligen i västvärlden och av detta kan man göra 80 miljoner ton olja! Med Cassandra Oils teknologi behövs inte ren och välsorterad plast och den passar även utmärkt för att ta hand om avfall från sjukhus där det finns allt från bakterier och kanyler blandat med plasten. Reaktorn processar allt och metaller kommer ut separat.
Dessutom kasseras det ungefär en miljard däck varje år i västvärlden och från dessa däck går det att återvinna råvaran, d.v.s. oljan.
Användningsområdet för Cassandras teknologi är brett, men i ett första steg är det framför allt oljesanering av s.k. oljesjöar som kommer att stå i fokus. Många raffinaderier saknar kapacitet att förädla de tunga delarna av råoljan, vilket i vissa delar av världen medfört att dessa delar dumpats i naturen. Detta har skett i sådan mängd att stora ”oljesjöar” har bildats med omfattande miljöproblem som följd.

Internationellt genomslag
Anders Olsson och Cassandra Oils teknologi har fått bra respons från oljebolag över hela världen.
– Vi får kontinuerliga besök av folk från oljebolag som gör affärer med oss, bland annat från ett bolag i Venezuela som har 1.500 forskare. De har sett att vi kan lösa något som ingen annan har gjort. Deras stora problem är att olja som dumpats i bland annat djungeln inte är pumpbar. Med vår teknologi löser vi det med att placera CASO-anläggningar på plats. Även miljöministern i Irak har varit på studiebesök hos oss och sett att vi har en unik lösning för att lösa problemen med att dumpa tung olja i naturen.

Avtal med Irak
Genom sitt samriskbolag har Cassandra Oil fått ett riktigt genombrottsavtal med oljeministeriet i Irak. I den första etappen köper samariskbolaget fem anläggningar av Cassandra Oil till Kirkuk i norra Irak. Såväl gammal som nyproducerad oljesludge, tung olja, kommer att processas från det svårt kontaminerade området och levereras direkt till ledningarna till ett av de bolag den irakiska staten driver sin verksamhet genom. Det är en investering på 30 miljoner euro. Men bolaget har ensamrätt i 25 år och räknar på sikt med 180 anläggningar för en kostnad på runt 1,5 miljarder dollar.
– För att vara ett litet företag har vi med det här kontraktet skapat något av svensk industrihistoria, konstaterar Anders Olsson.
Carolina Carlsson, PR-chef på Cassandra Oil, säger:
– Vår teknologi är ekonomiskt väldigt fördelaktigt och framför allt miljövänligt. Dessutom är maskinerna byggda i moduler, vilket gör att de är lätta att flytta från ett ställe till ett annat.
Cassandra Oil har ett bra samarbete med Sjölanders Mekaniska som är ett gammalt etablerat familjeföretag i Västerås. ABB är en annan leverantör till företaget.
Cassandra Oil satsar på svensk kvalitet, särskilt på huvudkomponenterna i maskinerna.