Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Ny transportkorridor stärker näringslivet i norr

Transportstråket Nordic Logistic Corridor kopplar ihop starka tillväxtregioner i Norge, Sverige och Finland. I alla tre länder har det gjorts strategiska investeringar för att stärka infrastrukturen och skapa ännu bättre förutsättningar för godsflöden i öst-västlig riktning. Det krävs dock ytterligare insatser för att näringslivet i norra Skandinavien ska kunna nyttja korridoren ännu bättre.

Nordic Logistic Corridor är en öst-västlig transportkorridor som sträcker sig från Vasa i Finland och via Umeå hamn till NLC Terminal i Umeå, vidare in i Västerbotten till Storuman där den nybyggda kombiterminalen NLC Storuman finns och därifrån vidare till Mosjöen och Mo i Rana hamnar i Norge.

Finns fortfarande utmaningar
Nordic Logistic Corridor är ett EU-projekt som initierats för att främja tillgängligheten i norra Skandinavien och koppla ihop strategiska tillväxtmarknader. Men än så länge finns en del utmaningar kvar att lösa.
Nova Sea är Nordnorges största producent av odlad lax. De nattstängda tullstationerna och helgstängda tillsynsmyndigheterna för livsmedel utgör hinder för att Nova Sea ska kunna växa i den takt som annars skulle vara fullt möjlig med tanke på den stora efterfrågan på lax i Sverige, Finland och vidare österut.
– Ett helt utbyggt godsstråk skulle troligtvis lösa stora delar av problematiken, tror Björn Olvik, säljledare på Nova Sea.

Måste hålla hela vägen
Den nya korridoren är ett omfattande projekt. Stor vikt har lagts vid att skapa möjligheter för ökad intermodalitet. Därför har både järnvägsterminaler, kombiterminaler och hamnar byggts och rustats upp.
– Intermodalitet är ett måste för att man som industriell aktör ska kunna hävda sig i tuff konkurrens. Snabba och effektiva omlastningar är en viktig pusselbit mellan land- och sjötransport för att hålla kostnaderna nere, säger Margaretha Gustafsson, terminalchef SCA Logistics, Umeå hamn
Umeå hamn har rustats upp för åtskilliga miljoner kronor. För att det ska komma näringslivet till gagn krävs en välfungerande infrastruktur som håller hela vägen. Margaretha Gustafsson anser att den öst-västliga korridoren i flera avseenden är svaret på den utmaningen.

Volvo förlitar sig på just-in-time
Thor Persson, kommunikationschef vid Volvos hyttfabrik i Umeå, understryker att Volvos konkurrenskraft ligger i snabba och kostnadseffektiva transporter med ”just-in-time” som ledstjärna. För det krävs en fungerande och utvecklad infrastruktur.
– Vi levererar förarhytter och målade plastdetaljer till chassiefabriken i Kaluga i Ryssland. Ett 20-tal trailers rullar varje vecka från vår hyttfabrik i Umeå via färja till Vasa i Finland och sedan vidare in i Ryssland. Därför är det oerhört viktigt att vi har en effektiv och fungerade korridor. Hela transportkedjan måste hålla ihop så att vi kan leverera så snabbt som möjligt, säger Thor Persson.

Ökad synlighet med Ten-T status
Västerbotten hoppas på att bli ännu mer synligt ur EU-perspektiv i samband med att E12 mellan Holmsund – och Mo i Rana föreslås upphöjas till Ten-T status. Det skulle långsiktigt innebära en förbättrad vägstandard i öst-västlig riktning med ökade möjligheter för regionens näringsliv som är beroende av goda kommunikationer.
På den finska sidan är E12 redan uppgraderad, så det tycks nu bara vara en tidsfråga innan Västerbotten kan tillgodogöra sig samma status.
– Uppgradering av E12 till TenT-status ger extra kraft i förbättringen av de öst-västliga förbindelserna. Mycket bör på sikt förbättras och viktigt nu är att färjeförbindelserna kan fortsätta att utvecklas, säger Erik Bergkvist, ordförande Region Västerbotten.