Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Nya amerikanska ägare stärker Paroc

Det nordiska företaget Paroc är med sina fabriker i Finland, Sverige, Litauen och Polen sedan februari 2018 en del av den globala koncernen Owens Corning. För Paroc, som fortfarande kommer att marknadsföras under eget namn, innebär det större inflytande på större marknader. Samtidigt ska arvet i Paroc bevaras med fokus på nordisk kvalitet och design.

Owens Corning är en av världens största tillverkare av byggmaterial. Paroc är i sin tur experter på isolering. Byggisolering, teknisk isolering, fartygsisolering och akustikprodukter – i stort sett allt som har med isolering att göra finns representerat inom Paroc. Och med över 80 år i branschen är det en självklarhet att man kan sin sak.

Innovationsdriven verksamhet
Det finns en tydlig anledning till att Owens Corning intresserat sig för Paroc. Från att tidigare ha fokuserat mest på glasull och kompositmaterial får koncernen via Paroc en starkare ställning med ett helhetserbjudande även inom stenull. Detta ger naturligtvis ett försprång på flera marknader.
Innovationsrikedomen inom Paroc bidrar också till ett ökat intresse. Det egenutvecklade ZERO™ konceptet från Paroc är som exempel Sveriges första koncept för energirenovering till nära-noll och ett bra exempel på hur man arbetar för att nå framtida energimål.
– Våra produkter utvecklas hela tiden för att möta framtidens krav på till exempel energieffektivisering och brandsäkerhet som vi med största säkerhet vet kommer att vara tuffare än de som finns idag. Vi har en mycket innovationsdriven verksamhet och det kommer vi att fortsätta satsa på även under våra nya ägare, säger Lars Lindström, vd för Paroc AB.

Partner i hållbar byggprocess
Tillsammans med Owens Corning vill Paroc fortsätta sin utveckling som partner i en hållbar byggprocess. Byggnader står fortfarande för en alldeles för hög energianvändning världen över. Ett mål inom EU är att minska energianvändningen med hela 50 procent till 2050. Om det ska gå att uppfylla måste alla fastigheter bli mer energismarta.
Genom Owens Corning får Paroc möjlighet att påverka byggmarknaden världen över. Tillsammans står man för ett heltäckande utbud av både komposit- och mineralullsbaserade isoleringsprodukter. Få andra aktörer har ett lika brett utbud av isolerprodukter som Owens Corning, och det ger styrka för framtida tillväxt såväl i Sverige som internationellt.
– Vi vill naturligtvis vara med och utveckla framtidens energismarta byggnader med hjälp av vår kunskap om isolering. Våra nya produkter tydliggör den ambitionen, säger Lars Lindström, och syftar bland annat på det tidigare nämnda ZERO™ konceptet som Paroc lanserade under 2017.