Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Nya användningsområden för svensk skogsråvara

En kontinuerligt avtagande efterfrågan på tryckpapper har medfört stora förändringar inom pappers- och massaindustrin. På Ortvikens pappersbruk i Sundsvall söker SCA vända utmaningen till en möjlighet. Genom att sadla om till tillverkning av högkvalitativt förpackningsmaterial försöker SCA skapa något nytt och bättre för både samhället och miljön.

Med produktion av förpackningsmaterial har Ortviken tagit ett stort kliv in i framtiden. Det nya affärsområdet går under namnet Sustainable Packaging och produktionen är modern, miljöanpassad och effektiv.
– Efter flera års utvecklingsarbete har vi lyckats skapa en helt ny produktfamilj för Ortviken. Det moderna förpackningsmaterialet har bra tryckegenskaper, hög opacitet och är dessutom miljövänligt. Och det här är bara början på en mycket omfattande utveckling och omställning på Ortvikens pappersbruk, säger Björn Lyngfelt, informationschef SCA Forest Products.

Långsiktig omställning kräver kunskap
Den nya produktfamiljen har många medlemmar som är intressanta för ett flertal olika branscher. Råvaran är densamma, det vill säga ren, förnyelsebar skogsråvara. Produkten har en viss skillnad i sammansättning för att papperet ska kunna användas för framställning av förpackningar. Produktionen kan dock skötas med nuvarande teknik och maskiner på Ortvikens pappersbruk.
Ortviken är inte bara ett av Europas största och modernaste pappersbruk. SCA undersöker möjligheterna att utveckla anläggningen till ett mekaniskt bioraffinaderi för produktion av framtidens gröna kemikalier.
– Detta är ett långsiktigt arbete och en omställning som kräver mer kunskap för att kunna genomföras. Vi har dels en egen forskningsanläggning med SCA R&D Center i Sundsvall, och samarbetar dessutom med FSCN på Mittuniversitetet, upplyser Björn Lyngfelt.

Ny innovationsagenda
En nyckel till framgång är att man delar med sig av sina idéer, enligt innovationschef Magnus Viström, som axlat ansvaret för att skapa ett produktionssystem för innovationer inom SCA Forest Products. Magnus menar att ett framgångsrikt innovationsarbete handlar om betydligt mer än enbart tekniska lösningar. Det krävs inte minst konsument- och marknadsinsikt samt en genomtänkt affärsmodell.
– En smart teknisk lösning på en produkt är inte mycket värd om den inte går att sälja. I vår nya innovationsagenda ökar vi transparensen mellan divisionerna inom SCA Forest Products, säger han.

Nytt prototyplab och showroom
Magnus Viström har arbetat med innovationer under hela sitt yrkesliv. Han har redan börjat bygga upp nya samarbetsformer och arbetar för att främja ett bra innovationsklimat genom hela SCA Forest Products.
Det är mycket på gång. Det planeras bland annat för ett nytt prototyplab på SCA R&D Centre, och anslutning till detta ett showroom där SCA Forest Products kan visa nya produktprover, kommunicera vad som händer i verksamheten samt vad som efterfrågas på marknaden.