Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Nya Asecs utvecklas som destination

Med den senaste utvecklingen av Asecs i Jönköping visar ägarna Alecta pensionsförsäkring att framtidens shoppingstråk också är framtidens naturliga mötesplats. Asecs är mer än en samling butiker – det utvecklas nu som en helt ny destination för regionen.

Alla ska känna sig hemma på Asecs. Det är den yttersta ambitionen och den blir väldigt tydlig när man granskar de senaste investeringarna i centret.
– Vår främsta tanke bakom den stora förvandlingen av Asecs är att öppna upp centret som mötesplats för en mycket större målgrupp. Det ska bli en destination med allt vad det innebär. Därför har vi världen som övergripande tema, förklarar centrumchefen Lars Bröms.

Utvecklar 29.000 kvm ny yta
Första etappen (1A) omfattade total nybyggnation av 14.500 kvm uthyrningsbar yta som till största delen omvandlats till restaurangstråk med kringliggande butiker.
– Under slutet av 2017 invigdes det stora restaurangtorget där besökarna kan välja efter eget tycke bland rätter från olika delar av världen. Med flera olika restauranger samlade ökar tillgängligheten, samtidigt som vi förespråkar valfrihet och mångfald, fortsätter Lars Bröms.
Utökade valmöjligheter och större utbud är övergripande teman även för nästkommande etapper 1B och 1C, med planerad invigning under hösten 2018 respektive hösten 2019. Hela första etappen inklusive de tre delarna omfattar 29.000 kvm nybyggd uthyrningsbar yta.
Som helhet kan det bli fråga om upp till tre etapper till. Precis som i första etappen kretsar arbetet kring ökad mångfald med nya, inspirerande mötesplatser för alla som bor och besöker Jönköpingsregionen.

Starten på ny epok
Efterfrågan på attraktiva butikslokaler ökar i Jönköping och utvecklingen av Asecs är ett efterlängtat svar på det. Samtidigt vill man rusta för framtiden där centret ska vara en mer öppen och tillgänglig miljö för alla. Ny logga och nytt alternativt sätt att skriva centrats namn på ska föra tankarna till det internationella och kännas mer modernt.
– Med profilbytet vill vi markera starten på en ny epok och stärka vårt nya koncept. Det känns viktigt att det man gör är äkta och att man kan stå för det fullt ut. Vi står för världens variation och omfamnar olikheter, öppenhet och världens influenser, säger Lars Bröms, som varit Asecs centrumchef under de senaste 15 åren.
Utvecklingen tycks ligga precis rätt i tiden. Asecs firade 30-årsjubileum i fjol, lagom till invigningen av första etappens inledande del. Målet med nya Asecs är att lyfta attraktionskraften för hela området, samt bli ett bra komplement till stadskärnan vilket medför att man på sikt stärker hela Jönköping som shoppingdestination för regionen.