Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Nya bostäder i premiumläge när Halland rustar för framtiden

En kraftfull våg av tillväxt sköljer över de halländska kommunerna och det tar sig tydliga uttryck genom ett stort antal nya byggprojekt. Nästan alla halländska kommuner har påbörjat omfattande bostadsbyggen och intresset är stort även bland privata fastighetsbolag. Mitt i all utveckling står Peterson & Hansson Byggnads AB.

Peterson & Hansson Byggnads AB, eller kort och gott PH Bygg som de flesta i Halland känner företaget som, har varit en nyckelpartner i de halländska kommunernas samhällsutvecklingsarbete sedan 1963. Fotbollsarenor, sporthallar, bryggerilokaler, kontors- och butikslokaler samt bostäder i alla former – inget uppdrag tycks för stort eller för litet.
Idag är antalet byggprojekt som PH Bygg har medverkat i på något sätt, antingen som totalentreprenör eller som partner och underentreprenör, näst intill oräkneliga. Det är med andra ord en mycket gedigen kunskapsbank och erfarenhet som står till förfogande när Halland ska rusta för framtiden. Utvecklingen uppmärksammas på flera håll, under 2015 blev PH Bygg Årets Företagare i Falkenberg som exempel.

Självklart val för miljösmart byggande
I enlighet med det tidstypiska fenomenet bostadsbristen står många halländska kommuner nu beredda att börja bygga i större omfattning. PH Bygg medverkar i flertalet projekt som sammantaget kommer att bidra till att minska bostadsbristen avsevärt. Den gemensamma nämnaren är efterfrågan på resurseffektiva lösningar, god ekonomi och en lägre miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.
Utvecklingen av den nya stadsdelen Bacchus i Falkenberg är ett bra exempel på hur framtidens miljösmarta hus kan se ut. Ett antal nya bostäder byggs i skrivande stund i en unik miljö på en konstgjord halvö, omgivna av glittrande hav och en levande stadsmiljö med gym, butiker och matställen. PH Bygg är delägare i ett inledande projekt som omfattar fyra sjuvåningshus med utsikt över havet och småbåtshamnen. Det är en ny roll för företaget att axla som både byggherre och utförare.
– Eftersom det är en konstgjord halvö så gäller inte strandskyddsreglerna – därmed har vi fått bygga bostäderna mycket närmare havet än vad som annars hade varit möjligt. Det rör sig sammantaget om hundratals nya lägenheter i premiumläge, informerar Roger Thuresson, delägare och arbetschef på PH Bygg.
– Det första huset är redan påbörjat och inflyttning beräknas till hösten 2018. Vi hoppas givetvis på att kunna påbörja byggnationen av det andra huset innan dess, tillägger Tony Nilsson, delägare och vd.

En utveckling att vara stolt över
Samtidigt pågår ett annat projekt i form av Brf. Kungsberget i Båstad, och även här har PH Bygg delägarskap med dubbla roller som byggherre och utförare. Även här gäller premiumläge med havsutsikt.
– Brf. Kungsberget omfattar tre huskroppar med fem lägenheter i varje, högt beläget i centrala Båstad med utsikt över havet och närhet till tennisbanor. Kännetecknande för projektet är en mycket hög standard både in- och utvändigt. Vi hoppas på att komma i gång med byggnationen under hösten i år med inflyttning till julen 2018, berättar Roger Thuresson vidare.
I ytterligare ett projekt sätts PH Byggs miljösmarta byggkunskaper på prov. Högt beläget vid toppen av Arvidstorpsbacken i Falkenberg, med lummig ekskog som närmsta granne, ska bostadsområdet Ekbacka växa fram. Här uppför PH Bygg 120 nya bostadsrätter fördelade på tre punkthus på uppdrag av Ginsthem.
– PH Bygg var tidigt en drivkraft för att bygga resurssnålt, energieffektivt och hållbart för framtiden. Det försprånget har vi nytta av idag när miljösmart byggande är normen på marknaden. Vi provtrycker alla byggnationer och idag är det en hög energieffektivitet genom täta hus man efterfrågar, förklarar Tony Nilsson.
De hus som PH Bygg uppför idag är i regel så täta att de nästan går att likställa med kraven för passivhus. Även om de nuvarande projekten inte kommer att klassas som passivhus så håller de en hög miljöprägel både vad gäller energieffektivitet och sunda materialval. Det är en utveckling som både Roger Thuresson och Tony Nilsson är mycket stolta över.