Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Nya bostäder planeras i Kil

Det fortsätter framåt i Kils kommun. Nya bostadsprojekt kan komma igång i samband med att kommunen öppnat upp nya områden för framtida utveckling. Det allmännyttiga bostadsbolaget undersöker nu möjligheter för förtätning med nya projekt i centrala lägen.

Kil vinner mycket på sitt geografiska läge med närhet till både natur och storstad. Det geografiska läget gör det dessutom lätt att resa. Via tåg, buss eller bil nås Karlstad på en kvart, och inom tre timmar nås Stockholm, Göteborg eller Oslo. Karlstad Airport öppnar möjligheter att nå resten av världen och ligger inte ens en mil bort.

Behöver bygga
Många kilsbor skulle nog beskriva sin boendeort som trygg och tillgänglig med nära till service, arbete, kommunikationer och fritidsaktiviteter. Dessutom finns det ett genuint engagemang inom såväl näringslivet som ideell verksamhet.
– Kil har många värden. Ett av de mest uppenbara är närheten till naturen som ger goda möjligheter till rekreation. Kil har dessutom ett väldigt bra utbud av varierat boende – men är precis som övriga Sverige i behov av att bygga mer i takt med den demografiska utvecklingen, bekräftar Kilsbostäders vd Ann-Louise Samuelsson, som själv är inflyttad från norra Sverige sedan några månader.
Kilsbostäder undersöker nu möjligheter för utveckling av nya projekt. Närmast i tid står beslutstagande om Timmermannen 3, ett nytt femvåningshus med mellan 20 – 30 lägenheter.

Blickar framåt
Kil har ett varierat näringsliv med ett stort antal företag inom många olika näringsgrenar. Stora industrier samsas med en mängd kreativa mindre företag med olika inriktning. Klimatet för företagsamheten är bra och läget mitt i Värmland idealiskt. Att komma igång med nyproduktion av bostäder är viktigt för fortsatt utveckling.
– Vi kommer att satsa på nyproduktion, kanske redan nu innan sommaren, försäkrar Ann-Louise Samuelsson. Vi har en god ekonomi i bolaget som möjliggör nya investeringar.
Kilsbostäder har varit noga med att satsa på löpande underhåll och det gör att man slipper en stor ryggsäck nu, och istället kan blicka framåt.