Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Nya bostäder ska byggas intill Vänerns strand

Kristinehamn har allt som utmärker en god boendemiljö, såsom vacker natur som öppnar möjligheter för rekreation och återhämtning, närhet till vatten och ett lugn som bara återfinns i den här typen av miljö. Samtidigt är det inte långt till större städer som Karlstad, Örebro och Karlskoga.

Den stundande bostadsbristen i Karlstad och Örebro bidrar till att intresset för Kristinehamn ökar, men Kristinehamn har även stark attraktionskraft tack vare en större längtan bland fler när det gäller lugn och ro och att skapa ett enklare liv i småstadsidyllen. Tillsammans med ett antal privata byggherrar ser allmännyttiga Kristinehamnsbostäder till att bygga ut bostadsbeståndet i takt med efterfrågan.

Nybygge i Sannakajen
Den pågående projekteringen i området Sannakajen är Kristinehamnsbostäders senaste projekt. Det kan i ett första skede byggas upp till 60 nya bostäder i området, som ligger naturskönt intill Vänerns strand och omgivet av grönska. Bygget är i skrivande stund ännu inte upphandlat, men att det blir någon form av koncepthus (som till exempel Sabo kombohus) är beslutat.
– Det blir två punkthus på upp till åtta våningar där det ena är öronmärkt för trygghetsboende. Det råder i dagsläget en stor brist på just trygghetslägenheter i Kristinehamn och det behovet vill vi fånga upp med det här projektet. I övrigt kommer lägenheterna att se likadana ut i båda husen, med skillnaden att det blir rymliga gemensamhetslokaler i trygghetsboendet, informerar Jan Barthelson, vd för Kristinehamnsbostäder.
Om allt går som planerat kan det bli byggstart redan under hösten i år, med planerad inflyttning under våren 2022.

Ett stort lyft i miljöns tecken
Det planeras enbart för yteffektiva bostäder i de nya husen, det blir flest tvåor och ett antal treor. I miljöns tecken vill man från Kristinehamnsbostäders sida även uppföra solceller på taken. Förhoppningen är att kunna miljöklassa husen men vilket klassningssystem det blir är ännu inte avgjort.
– Vi ska hålla en hög miljöprägel i alla våra projekt. Sannakajen kan bli ett flaggskepp på den fronten, menar Jan Barthelson.
Samtidigt påbörjas nu en större stamrenovering inom det äldre beståndet. Även här ligger fokus på att skapa hållbara bostäder, bland annat med ett antal nya energieffektiva lösningar, sunda material och moderna tvättstugor, badrum och kök.
Nybygget och renoveringarna blir sammantaget ett stort lyft för hela allmännyttans bestånd, och ett viktigt steg för en hållbar kommun som Kristinehamn.