Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nya bostadsområden varvas med nya lokaler för Linnéuniversitetet i Kalmar

P&E utvecklar och förvaltar hållbara fastighetsprojekt för framtiden. I Kalmar börjar nyproduktionen ta fart, bland annat med samordning av Linnéuniversitetets nya lokaler vid Ölandshamnen där nuvarande Sjöfartshögskolan ligger.

P&E utvecklar och förvaltar som företrädare för ett konsortium där även Sveafastigheter ingår Sjöfartshögskolans befintliga lokaler.
– Med start i höst nästa år kommer vi att uppföra nya lokaler på omkring 30 000 kvadratmeter till förmån för Linnéuniversitetets nya stadsintegrerade universitet. Det blir ett rejält lyft för universitetet, som får all sin verksamhet samlad på ett ställe och därmed kan skapa bättre synergier mellan de olika institutionerna, säger Per-Olof Persson på P&E.
Allt ska dessutom certifieras enligt gällande normer för Green Building, vilket visar på den starka miljöprägel som P&E arbetar med att integrera genom hela sin verksamhet.

Nytt bostadsområde andas hållbarhet
P&E verkar på flera ställen runtom i landet, och har bland annat byggt några av Sveriges mest hyllade köpcentra. I Kalmar blir det snart även nyproduktion av bostäder då P&E:s moderbolag Defakon AB, tillsammans med Byggnads AB OG Ohlsson och Skanska skapar ett helt nytt bostadsområde på fastigheten Rapsen 4 (före detta Bergagården), beläget i Djurängen i norra Kalmar.
På Bergagården, som området heter, kommer det att byggas ett enhetligt generationsboende på 280 lägenheter med utrymme för livets alla steg: från det första boendet och familjen i starten, vidare till den utvecklade familjen och så kompletteras det hela med 55+, 65+ och kanske till och med trygghetsboende.
– Det innebär en stor och viktig satsning för Kalmar generellt, och även här kommer vi troligtvis att sikta på Green Building. Det passar väldigt bra i just det här området, som omges av grönska på alla sidor och som andas hållbarhet redan från början, kommenterar Per-Olof Persson.

Tech Park växer
Det är även P&E som ligger bakom utvecklingen av den gamla Volvofabriken till dagens Tech Park i Kalmar. Av de 65 000 kvadratmeter stora ytorna är merparten idag uthyrda, och utveckling pågår samtidigt av nya ytor för att bland annat komplettera Hansaområdets handelsverksamhet.
Per-Olof Persson ser fram emot fortsatt utveckling, och påpekar att det kanske till och med kan bli fråga om bostadsbyggnation i området framöver.
– Området ligger vid korsningen mellan E66, Arenan och Ölandsleden. En framtida integration av bostäder skulle innebära ett lyft för hela området som då blir levande dygnet runt. Generellt så ser vi en utveckling där man i allt större utsträckning vill kunna bo, arbeta och handla på samma ställe, menar Per-Olof.

Utvecklar nytt på Öland
Öland är också en viktig tillväxtmarknad för P&E, som i dagsläget har två utvecklingsområden på en av norra Europas mest besökta semesteröar. Nu i höst kommer nybyggnation att påbörjas av 13 nya lägenheter på Köpingbaden Borgholm. Detta är en första etapp som kommer att kompletteras med ytterligare fem etapper.
Totalt kommer det att uppföras 29 lägenheter samt 62 stugor i detta område.
Hela Köpingbaden skall utvecklas till ett rekreationscentrum med poolområde samt två restauranger. Nuvarande badbrygga kommer även att kompletteras med en servering, bland annat.

Handelsplats Triangeln Borgholm
Per-Olof Persson avslöjar slutligen att man erhållit samtliga tillstånd för utveckling av en ny handelsplats, Triangeln, i Borgholm.
Det blir 12 000 kvadratmeter handelsyta samt cirka 350 p-platser, området är placerat i anslutning till norra infarten och kommer att omfatta butiker för detaljhandel samt sällanköpsvaror.