Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nya etableringsmöjligheter på Gislaveds framsida

Den småländska gränskommunen Gislaved kan dra nytta av sitt fördelaktiga läge utmed gränsen till Halland och Västra Götaland. Tack vare en förbättrad infrastruktur nås strategiska knutpunkter som Halmstad, Borås och Göteborg snabbt från Gislaved, och det har också bidragit till ett stort och framförallt ökande intresse för Gislaved som etableringsort.

Kommunen har fullt upp med markfrågor nu när den nya förbifarten för riksväg 27 är färdigställd. Tidigare gick riksvägen genom tätorten, men 2013 färdigställdes arbetet med att flytta vägen så att den istället leds norr om. Det bidrar naturligtvis till en mer behaglig stadsmiljö för alla som bor och verkar i centrala Gislaved, och samtidigt har helt nya skyltlägen skapats.
– En stor och positiv förändring är att industrimark som tidigare ansågs vara mindre attraktiv ur tillgänglighetssynpunkt numera hör till Gislaveds framsida. Det finns redan ett antal nya etableringar i det nya läget och det som är intressant är att det finns plats för fler. Marken är byggklar och väntar bara på nästa etapp av utvecklingen, säger Malin Larsson, mark- och exploateringschef i Gislaveds kommun.

Med plats för fler etableringar
I skrivande stund finns Anderstorps Hydraulik, Q-Star, Burger King och Dollar Store på plats i det nya läget utmed riksväg 27. En Max hamburgerrestaurang är dessutom på ingång. Att det finns ytterligare markreserv kvar ser Malin Larsson som mycket positivt – och nära nog unikt med tanke på det attraktiva läget.
– Rimligtvis kan det bli fråga om minst ett par etableringar till, beroende på storlek. Ett par etableringar är rimligt om vi tänker oss av typen volymhandel eller liknande. Om det istället rör sig om lite mindre verksamheter kan det bli mer, spekulerar Malin.
Området sträcker sig utmed riksväg 27 mot Anderstorp. I Mossarps verksamhetsområde, som ligger närmast Anderstorp, finns drygt tio hektar byggklar mark kvar. I Henja verksamhetsområde som ligger närmast tätorten Gislaved finns omkring åtta hektar. Inom Smålandiaområdet finns också mark till salu av en privat exploatör.

Fantastisk utvecklingspotential
I hela kommunen finns även en stor markreserv med byggklara villatomter för privatpersoner. Processen är smidig eftersom det i princip bara är att sätta spaden i marken efter anvisning. Tomterna finns ganska jämnt fördelade i Gislaveds sju tätorter, och Malin Larsson poängterar att samtliga har sina karaktäristiska särdrag där stadsnära möter vatten, skog och lantlig idyll.
– Gislaved har en fantastisk utvecklingspotential. Vi har en stark företagaranda, en god markreserv för industri och boende och dessutom kan vi garantera en smidig beslutsprocess som underlättar nyetablering. Vi har många fina värden att jobba med för framtiden, konstaterar Malin Larsson som avslutning.