Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Nya etableringsytor aktuella för Skellefteå Hamn

Det allmänna intresset för Skellefteå som etableringsort tycks öka när fler stora industrier uppmärksammar denna norrländska pärla. Det kan i alla fall konstateras att tillväxten är kraftigare nu än på många decennier. Att bereda mer plats och lämpliga ytor för tillväxt är högaktuellt och här utgör Skellefteå Hamn en nyckelpartner.

Etableringen av den nya batterifabriken är förvisso ett hett samtalsämne i kommunen just nu, men Skellefteå har samtidigt många andra stora projekt på gång. Ett projekt som kommer att få en stor betydelse för flera år framöver är utvecklingen av nya etableringslägen i hamnen.

Oljehamnen kan expandera
För företag som söker kajnära industrimark tillgängliggörs nu för första gången på flera år nya ytor i anslutning till den befintliga Oljehamnen.
– Att öppna upp hamnen för fler företagsetableringar är ett viktigt strategiskt beslut som kommer att gynna hela Skellefteå, menar hamnchefen Lars Widelund, som varit en av drivkrafterna bakom utvecklingen och som ser fram emot många nya etableringar i hamnområdet.
Det rör sig i dagsläget om ungefär 75 hektar industrimark i direkt anslutning till Oljehamnens kajer. För företag som är beroende av att skicka och ta emot mycket varor och som vill göra det på ett miljömedvetet sätt utan att belasta vägnätet är det en unik möjlighet.
Lars Widelund hyser även förhoppningar om att industriområdet ska kunna växa framöver, kanske upp till det dubbla, men än finns inga konkreta beslut på plats. Det som dock är säkert är att marken är eftertraktad.

Efterlängtad möjlighet
Batterifabriken byggs ungefär 1,5 mil från hamnen och redan nu finns möjligheter för serviceföretag och underleverantörer att etablera sig i nära anslutning till den.
– Nu kan vi erbjuda bra lägen intill Oljehamnen för logistiktunga verksamheter, varav många säkerligen kommer att samarbeta med Northvolt, säger Lars Widelund.
Om allt går enligt planerna kan de första byggnationerna vara närmare färdigställda redan under 2019.
– Vi är naturligtvis förväntansfulla från hamnens sida, eftersom vi vet att Skellefteå behöver den här utvecklingen för att säkerställa en fortsatt god tillväxt i hamnområdet. Vi sticker inte under stol med att vi har väntat på den här möjligheten ganska länge, och därför är det extra glädjande att få vara en del av den här spännande utvecklingen nu, tillägger Lars Widelund.

Planer på nytt kajläge
För att trygga framtida konkurrenskraft som transportnav i norra Sverige måste Skellefteå Hamn börja fundera på nästa steg i utvecklingen. Hamnen firade sitt 100-årsjubileum 2012 och har sedan dess skissat på idéer för utbyggnad. Det främsta behovet förknippas med större fartyg som kräver utökat djup, längre kajer och större lastnings- och lossningsutrymmen.
För att lösa utmaningen med större fartyg har man redan börjat planera för etablering av ett nytt kajläge i hamnens norra utkant. Där finns både djup och möjligheter för att skapa stora uppläggningsytor nära kaj. Här är tidshorisonten längre med planerad byggstart 2025 och med färdigställande till 2030. Det är ett bra exempel som visar hamnens långsiktighet i alla beslut och projekt som genomförs.