Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Nya kunskapsområden på gång för LM Industrirör

Rörsystem för datahallar i Stockholm, 10 mil långa rör för värmeåtervinning i Sundsvall och uppgraderad utrustning för norrländska vattenkraftverk är enbart tre av väldigt många exempel på projekt i LM Industrirörs portfölj. Nu satsar företaget på expansion även genom att förstärka verkstaden i Örnsköldsvik.

Med stor flexibilitet och hög tillgänglighet kan LM Industrirör ta sig an många olika typer av projekt inom industrin samt på uppdrag av kommuner och landsting. Företaget har byggt upp ett stort nätverk av kunder och samarbetspartners över hela Sverige och på senare år även räknat på uppdrag utanför landets gränser. Kompetensen har till och med efterfrågats för utveckling av projekt i Kina, berättar vd och ägare Thomas Lundquist.
– Entreprenadverksamheten har länge varit dominerande. Stockholmsbörsens datahall är ett prestigefullt projekt som vi varit delaktiga i, liksom reservkraftsinstallationer vid några av Sveriges största sjukhus. Vi ser positivt på att vi blir tillfrågade vid större projekt utomlands, men vi har ännu inte beslutat om det är i den riktningen vi kommer att gå.
Thomas fokuserar just nu på verkstaden i Örnsköldsvik.
– Det finns en stor utvecklingspotential här om vi kan effektivisera och optimera tillverkningen. Verkstaden står för all prefabricering inför olika entreprenader och här tillverkas även cisterner och tryckkärl, montagedetaljer och rörsystem för kunder över hela Sverige. Ett rimligt mål är att öka omsättningen i verkstaden inom kommande år, om vi kan genomföra de investeringar som planerats.

Incitament för unga att söka industrijobb
LM Industrirör har bidragit till Örnsköldsviks utveckling sedan 2002. Det handlar om mer än direkta arbetstillfällen där företaget sysselsätter ett 20-tal personer i egen verkstad, eftersom man även förlitar sig mycket på lokala underleverantörer och således bidrar till en ökad sysselsättning i flera led. Dessutom har LM Industrirör ett långvarigt samarbete med gymnasieskolan som innebär att företaget tar emot praktikanter och lärlingar. Redan där skapas en kontakt som kan leda till jobb efter studierna.
– Nästan alla som haft praktik hos oss har fått jobb här senare. Vi är inte rädda för att ta emot gymnasieungdomar och lära upp. Parkskolan, som vi samarbetar med, har nu börjat med lärlingsutbildningar där man i vissa fall även kan få lön under en del perioder. Det ska fungera som incitament för fler ungdomar att söka jobb inom industrin och det tycker vi är bra, fortsätter Thomas Lundquist.

Vill utöka inom fler kunskapsområden
Industrirör och reservkraftsinstallationer har alltid varit huvudområden för LM Industrirör. Nästa steg blir att öka varumärkets bärkraftighet inom andra områden, såsom byggstålkonstruktioner och tjänster kring det.
Ett annat område som man tror på är orbitalsvetsning, det vill säga mekaniserad svetsning. Här har LM Industrirör redan byggt upp mångårig kompetens och använt metoden för svetsning i sjukhusmiljöer som exempel. Metoden gör det möjligt att svetsa med stor precision och det finns en tydlig utvecklingspotential kring det.
– Vi ser många möjligheter framöver. Förfrågan som vi fått från Kina ser vi som ett tecken på att vår kompetens efterfrågas även i större projekt. Just det här projektet är gigantiskt och kommer att omfatta många olika leverantörer, vi har ännu inte beslutat om vi ska vara delaktiga men vi ser helt klart en stor möjlighet här. Saker som vi konkret ska satsa på är att utveckla vår verkstad samt vår expertis med orbitalsvetsning, det är fastställt och det ska vi sträva efter, säger Thomas Lundquist avslutningsvis.

Orbitalsvetsning
– Vi sysslar också med orbitalsvetsning, alltså mekaniserad svetsning. Man sätter på en svetsmekanisering och sedan svetsar den själv med ett fantastiskt resultat. Vi använder den här svetsmetoden mycket på sjukhus och läkemedelsindustrin och har för avsikt att utveckla den och marknadsföra oss med metoden inom kort, säger Tomas Lundqvist.
Miljöpolicyn hos LM Industrirör AB är att förebygga negativ miljöpåverkan på den inre samt den yttre miljön inom ramen för vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt.