Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Nya lagkrav och nya möjligheter inom installationsbranschen

Efterfrågan på tredjepartscertifieringar ökar. Dr Peter Rohlin, vd på certifieringsföretaget Incert, har lång erfarenhet från branschen och ser nu en tydlig förändring där intresset för certifiering av kompetens ökar. En anledning kan vara att konkurrensen mellan olika installatörer ökar, men kundkraven blir också mer specifika. Certifiering säkerställer att rätt kompetens finns på plats och att enbart behöriga får utföra kritiska installationer.

Certifiering är ett sätt att garantera att en produkt eller process, en person eller ett företag uppfyller de krav som omfattas av en kravspecifikation. Certifiering kan vara lagstadgad eller frivillig och ske under eller utanför ackreditering. Alla dessa varianter finns idag bland Incerts certifieringsområden.
I Sverige finns det i dagsläget 13 personcertifieringsorgan som är ackrediterade av Swedac inom olika områden. Att vara ackrediterad tredjepartscertifierare innebär att det finns en garanti för att all certifieringsverksamhet är oberoende.

Förändring medför ökade möjligheter
Incert fokuserar på personcertifiering men erbjuder även företagscertifiering. Företaget startade med certifiering av kyltekniker i början av 1990-talet. Verksamheten har utökats successivt och omfattar idag flera installationer som görs inom bygg- och anläggningsbranschen, bilbranschen och fartygsnäringen.
– Nya lagkrav inom bland annat energibranschen kommer att generera ett ännu större behov av personcertifieringar, berättar Peter Rohlin.
Tidigare krävdes enbart att företaget som erbjuder energideklarationer var ackrediterat med minst en certifierad energiexpert.
– Från halvårsskiftet 2014 måste all personal som utför energideklarationer vara certifierad enligt gällande krav. Däremot behöver företaget inte vara ackrediterat. Man flyttar därmed över fokus till enskilda individers kompetens, vilket höjer säkerheten och kvaliteten på tjänsterna och ökar möjligheterna för mindre företag inom energitjänsteområdet att etablera sig på marknaden, menar Peter.

Varför certifiering?
Inom Incerts största område, köldmedia, certifieras personer som till exempel installerar värmepumpar och gör service på luftkonditionering i bilar. Detta är obligatoriska certifikat och det är bara Incert i Sverige som utfärdar dessa.
Personcertifiering generellt grundar sig på förutbestämda upprättade krav såsom tidigare erfarenhet och nuvarande kunskap. Till exempel kan det krävas ett visst antal års relevant arbetserfarenhet, viss kunskapsnivå och genomförd utbildning.
Utöver kyltekniker och energiexperter certifierar Incert även teletekniker, ventilationsmontörer och fibertekniker. Båda är än så länge frivilliga certifieringar, men trenden inom installationsbranschen pekar på allt strängare lagkrav. En annan aspekt som talar för ökad certifiering är att kunderna också söker kvalitetssäkrade leverantörer i allt större utsträckning.

Höjer säkerheten med digitala system
Incert är en mindre aktör med moderna resurser. Företaget har fyra anställda och kraftfulla kundanpassade digitala system. Med Incert Online får kunderna full överblick över sina egna certifieringar och all information som behövs inför en certifiering.
– Med digitala arkiv ökar säkerheten och tydligheten i certifieringsarbetet och vi kommer att fortsätta utveckla våra digitala tjänster och system för att underlätta för kunderna. Vi arbetar uteslutande med långsiktiga relationer och måste således vara lyhörda inför kundernas önskemål om förbättringar och ökad effektivitet, säger Peter Rohlin som avslutning.