Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nya lösningar för solenergi utvecklas i kallt klimat

Den norrbottniska orten Piteå gör stora rubriker tack vare den stundande byggnationen av Europas största landbaserade vindkraftpark i området. Markbygden är mycket riktigt ett unikt projekt, men det finns mycket mer att hämta i Piteå när det gäller innovationsutveckling. Det är Piteå Science Park specialister på.

Kreativa näringar, cleantech och digitala tjänstenäringar är de tre huvudsakliga affärsområdena för Piteå Science Park. Men man begränsar sig inte, utan strävar snarare efter att skapa synergier mellan flera olika områden, och gärna med hjälp av öppen innovation,
platsinnovation samt gränsöverskridande innovation.

Forskning möter social miljö
Ett mycket bra exempel på gränsöverskridande innovation från Piteå Science Park är Solvåg, som är en världsunik solelanläggning där forskning inom såväl solenergi, trä och social miljö pågår. I parken finns 117 dubbelsidiga solcellspaneler som fångar solinstrålning på både fram- och baksida och på så vis kan utnyttja ljus från olika håll. Dessa är placerade mot olika väderstreck och med olika lutning mot solen. Syftet är att undersöka vilken placering som är mest effektiv samt hur ljus som reflekteras av snö påverkar produktionen.
– Kyla och snö är bra för solelproduktionen, det ökar effekten från panelerna. Inom Piteå Science Park har vi både fastmonterade och solföljande system och flera olika typer av solcellspaneler. Det är unikt för Piteå att ha en sådan variation av installationer på så liten yta. Det ger oss goda förutsättningar att vidareutveckla solenergibranschen, säger Helena Karlberg, vd för Piteå Science Park.
Viktigt att komma ihåg är att Solvåg inte bara är en forskningsanläggning. Parken är utformad som en spännande social mötesplats, där teknik och energi förenas med avancerad design och
arkitektur.

Etablerar ny biokonferens
Piteå Science Parks uppdrag är att stötta entreprenörer, företag, studenter och forskare för att skapa tillväxt i Piteå och regionen. Bolaget gör det genom att driva olika typer av utvecklingsprojekt, kluster inom komposit, kreativa näringar och hela den skogliga värdekedjan, samt erbjuda stöd för affärsutveckling och nyföretagande och givetvis skapa attraktiva mötesplatser.
Ett exempel är konferensen BIOBASE med fokus på cirkulär och biobaserad ekonomi, som arrangeras mellan den 10-12 juni i år tillsammans med Näringsdepartementet, RISE, Luleå tekniska universitet och en rad lokala, regionala och nationella aktörer.
– Genom att lyfta fram de biobaserade satsningarna i norra Sverige i allmänhet och Piteå i synnerhet hoppas vi på att göra skillnad, säger Helena Karlberg. Målet är att etablera en återkommande internationell konferens för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt att möjliggöra fysiska möten mellan intressenter där kontakter kan knytas och nätverk stärkas.

Innovationscentrum att räkna med
Norra Sverige är en av Europas skogrikaste regioner med ett av världens striktaste regelverk för hållbart skogsbruk och flera universitet med skogsrelaterad forskning. Regionen har därför unika förutsättningar att både producera grön bioenergi och samtidigt bedriva spetsforskning för att påskynda utvecklingen av avancerade biobränslen med ett stort mervärde för hela EU.
I Piteå finns två pappersbruk, tre sågverk, fem trähusbyggarföretag, ett kemiföretag kopplat till skogsindustrin och ett bioraffinaderi som är först i världen med att utvinna talldiesel, hartser, terpentin och bioolja från råtallolja. I Piteå finns även tre forskningsinstitut; RISE Interactive, RISE Sicomp och RISE Energy Technology Center. Tillsammans bedriver de forskning i världsklass inom kompositer och termokemisk omvandling av biomassa och bioraffineringsteknik samt användarfokuserad interaktionsdesign och ljud. Så nog är Piteå ett centrum för innovationsutveckling att räkna med även i framtiden.