Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Nya Metallgjuteriet växer på nya marknader

Expansion på nya geografiska marknader gäller för AB Nya Metallgjuteriet i Halmstad. Med nya kunder i bland annat Finland hoppas vd och tillika delägare Dennis Englund på tillväxt trots tuff konkurrens. Företaget arbetar nu enligt en ny strategi där fortsatt tillväxt ska tryggas med effektivare nyttjande av befintliga resurser.

Verksamheten för det som idag utgör Nya Metallgjuteriet har långa anor. Den initiala verksamheten etablerades redan 1947 som ett sandgjutningsföretag i aluminiumlegeringar. Det rullade på i lagom takt under drygt två decennier tills man 1968 investerade i en pressgjutningsmaskin och därmed öppnade nya möjligheter. Dagens verksamhet är bland marknadens bredaste inom pressgjutning och sandgjutning, med både bull- och blockformning.

Nya marknader
Nya Metallgjuteriet kan med befintlig personal och maskinkapacitet trappa upp produktionen och lyfta verksamheten till en ny nivå. Dennis Englund har inlett ett intensivt förbättringsarbete som förhoppningsvis kommer att resultera i större projekt från återkommande kunder, en del nya kunder samt en högre omsättning.
– Målet är att gå från dagens 23 miljoner till omkring 30 miljoner kronor i omsättning inom några år, säger Dennis Englund, som redan börjat planera expansion på nya geografiska marknader.
Sverige har länge varit huvudmarknaden, men i takt med en allt tuffare konkurrens har Nya Metallgjuteriet precis som de flesta andra i branschen börjat sälja på mer expansiva marknader utanför hemlandet.
– I samband med att jag tillsammans med investmentbolaget Falkess AB tog över företaget 2010 påbörjades en expansion utanför Sverige. Det är också främsta fokus framöver – att växa på nya marknader. Vi har redan ett växande kundunderlag i Europa och USA, med det senaste tillskottet i Finland hoppas vi på en god tillväxt under kommande år, fortsätter Dennis.

Fortsatt framgång
Nya Metallgjuteriet är känt för att tillverka produkter av högsta kvalitet med hög leveranssäkerhet. Man kan erbjuda kunderna helhetslösningar genom att stå till tjänst med produktframtagning, prototyptillverkning och därefter vidare i serieproduktion både i sand- och pressgjutning, korta och långa serier.
För Nya Metallgjuteriet kommer det inte att vara aktuellt att investera i nya maskiner i närtid, däremot kommer den befintliga maskinparken att användas mer effektivt än tidigare. Det finns fortfarande stor potential i att utveckla nya processer och mer effektiva arbetssätt, enligt Dennis.
För att kunna leverera produkter av högsta kvalitet så krävs det kompetens och kunnande, men likaså att utrustning för tillverkning är av högsta klass. Även i detta avseende befinner sig Nya Metallgjuteriet i toppskiktet med sin automatiserade datorövervakade tillverkning med marknadens bästa maskiner. Att framgångarna fortsätter för bolaget med sitt kundansvar och kvalitetstänkande med spårbarhet från start till leverans.