Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Nya möjligheter för Håkansson Sågblad med Lean

Håkansson Sågblad AB är en stor exportör av högkvalitativa bandsågblad och klingor för metall, trä och livsmedel. Företaget är samtidigt en av Åmåls största privata arbetsgivare och en viktig del av traktens historia. Redan 1944 tillverkades de första sågbladen på samma plats, och redan ett par år senare började exporten.

Åmål har många fördelar som etableringsort för industriell tillverkning. En av de främsta är tillgången på lojal arbetskraft, enligt Gunnar Axelsson som är vd för ett av regionens största tillverkande företag – Håkansson Sågblad AB.
– Det är mycket tack vare våra medarbetares kompetens och engagemang som vi har lyckats bygga upp en så pass stark organisation som vi har idag. Håkansson Sågblad är känd världen över som en leverantör av kvalitetsprodukter och det är framförallt vårt goda rykte som skapar nya affärer, menar Gunnar.

Satsar på förbättringar
Håkansson Sågblad är en liten aktör globalt sett, men en väldigt viktig partner för många av världens främsta tillverkare inom metallindustrin, inte minst underleverantörer till fordonsindustrin. Livsmedels- och träindustrierna är också viktiga kundsegment som efterfrågar specialiserade sågblad av högsta kvalitet.
Över 90 procent av det som tillverkas i fabriken i Åmål går på export, och då inte enbart till andra länder i Europa. Växande marknader i Sydamerika och Asien bjuder på nya möjligheter för den som är lyhörd och flexibel. Som ett led i att nå nya kundgrupper har Håkansson Sågblad satsat mycket på att effektivisera verksamheten, bland annat med hjälp av ökad kunskap inom Lean.
– För några år sedan gick vi med i Produktionslyftet, och där ingår bland annat studier i Lean produktion. Nästan hälften av våra anställda har redan gått kursen, som är på högskolenivå och pågår under ett antal månader. Redan nu ser vi påtagliga resultat i organisationen, säger Gunnar Axelsson.
Tanken är att alla anställda ska bidra med något för att förbättra verksamheten som helhet. Tankesättet kring ständiga förbättringar har börjat etableras och med det kommer nya möjligheter för tillväxt. Lean ska vara ett naturligt sätt att arbeta, och det är så man kommer att konkurrera framöver.

Bygger intresse för industrin
Den unika yrkeskunskap som finns i Åmål är något som särskiljer platsen, och som gagnar tillverkningsindustrin. Att värna om den kunskap som finns är viktigt för att bibehålla ett stort intresse för industrin som arbetsplats. Det är en viktig insats för att bevara Åmåls position som framstående industriort och inte minst regionens betydelse för svensk export.
För att på sikt kunna trygga kompetensförsörjningen måste näringslivet närma sig skolan och påverka utbildningsinnehållet mer än vad som görs dag. Därför söker man på Håkansson Sågblad engagera sig ännu mer i olika samarbeten med närliggande skolor. Mycket handlar om att öka intresset för industrin som arbetsgivare.
Under de närmaste åren kommer stort fokus att läggas på tillväxt med hjälp av effektiviseringar, med ett ännu bättre nyttjande av befintliga resurser. Det gäller både personal- och teknikmässigt. Gunnar Axelsson är medveten om utmaningen i det, men ser även nya möjligheter tack vare de förbättringar som genomförts med hjälp av tankar inom Lean produktion hittills.