Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Nya möjligheter för unga entreprenörer

Almi lyfter en högaktuell fråga i samband med en omfattande nationell satsning på unga entreprenörer och företagsledare. Satsningen bygger på samma modell som tillämpas i Almis väletablerade mentorprogram, men riktat mot en ny målgrupp bestående av entreprenörer som är max 30 år gamla.

På uppdrag av Näringsdepartementet och i samarbete med Tillväxtverket genomför Almi en storskalig satsning för att stärka unga entreprenörer och företagsledare i Sverige. Arbetet är en del av en långsiktig strategi för att höja andelen unga företagsledare, en siffra som i nuläget är alldeles för låg över hela landet.

Nytt mentorprogram påbörjat
Enligt en mätning som Almi presenterat gällande andelen unga företagare i Örebro län drivs knappt två procent av länets aktiebolag av personer som är under 30 år. För att uppnå en långsiktig och positiv förändring har Almis riksomfattande mentorprogram för unga entreprenörer därför dragit igång på allvar.
Fem unga företagare i Örebro län har valts ut och tilldelats en erfaren mentor. Totalt finns det möjlighet för 120 deltagare över hela Sverige att delta i det nya mentorprogrammet, samtliga platser är nu fyllda och det omfattande utvecklingsarbetet är påbörjat.
– Med mentorprogrammet vill vi öka möjligheterna för en långsiktigt hållbar utveckling i tillväxtbenägna företag som drivs av unga entreprenörer. Vi vet att det finns en stor efterfrågan gällande insatser av den här typen och nu har vi möjlighet att möta ett växande behov i vår region, säger Sabina Schnegotzki, mentorhandledare hos Almi Mälardalen.

Kan gynna hela regionen
Ett krav för att få delta är att företaget ägs och drivs av en entreprenör som är 30 år eller yngre. Dessutom ska företaget ha en tillväxtpotential med efterfrågade tjänster och/eller produkter. Företaget måste även ha en omsättning som överstiger två miljoner kronor för att kvala till mentorprogrammet.
– Ambitionen bakom mentorprogrammet är att bidra till en positiv utveckling som kommer hela regionen till gagn genom nya arbetstillfällen och ökad konkurrenskraft. Målgruppen är i det här läget inte nystartade bolag, samtliga medverkande från Örebro är företag som funnits på marknaden mellan ett par till över tio års tid, upplyser Sabina Schnegotzki.

Större tillväxtmöjligheter
En av länets utvalda unga företagare är 30-årige Kenny Johansson, vd för det snabbväxande telemarketingföretaget MK Sales i Örebro. På bara tio år har MK Sales vuxit till 12 mkr i omsättning och har i dagsläget ett 50-tal anställda, en siffra som Kenny Johansson gärna vill utöka.
– Det är långsiktighet och kvalitet som ger lönsamhet i längden, säger han, och påpekar att
MK Sales har en vass tillväxtambition som kan gynna hela regionen – inte minst med nya arbetstillfällen.
Genom mentorprogrammet hoppas Kenny Johansson på att få ett bra bollplank och kunskapsutveckling inte minst inom organisationsutveckling.
– Utöver chansen att få ovärderliga råd från erfarna företagsledare erbjuder mentorprogrammet även en väg in i ett affärsnätverk bestående av unga hungriga företagare som alla kämpar med samma problem och utmaningar varje dag. Det här är ofta den typen av bollplank och stöttepelare som det kan vara svårt för många unga företagare att hitta i sin vardag eller familj, upplyser Kenny Johansson.
– Vi vet att de allra flesta som deltar i mentorprogram, ungefär 85 procent, uppger att de känner sig tryggare i sina roller och får större tillväxtmöjligheter, bekräftar Sabina Schnegotzki som avslutning.