Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nya möjligheter öppnas på Jamtli

Jamtli är länsmuseum i Jämtland-Härjedalen. Här har jämtländsk historia och kulturarv vårdats under drygt ett sekel. Verksamheten har utvecklats kraftigt under de senaste åren, bland annat i samarbete med Nationalmuseum, och Jamtli står nu redo att möta framtiden.

Det jämtländska kulturarvet sprids på bred front genom Stiftelsen Jamtli, som bland annat söker förena konst och kultur med affärsmässiga intressen hos näringslivet i Jämtland. Efter en gemensam satsning med Nationalmuseum har Jamtli numera tillgång till en mycket omfattande skattkista av konstnärliga verk.

Vill öppna nya möjligheter
Nationalmuseum Jamtli-verksamheten har pågått under snart två års tid, med nya utställningar varje år. Ungefär 200 framstående och unika verk visas i dessa utställningar. Hösten 2019 – våren 2020 visades utställningen Från gryning till skymning – nordisk konst kring sekelskiftet 1900, vilket blev en stor succé om man ser till besöksantalet och gensvaret. Förhoppningen är minst lika stor på nuvarande utställning med temat 1700-talets Sverige och Europa, som pågår fram till april 2021.
– Vi strävar efter att öppna nya möjligheter hela tiden. Vi vill erbjuda fler möjligheten att resa tillsammans med oss, i tid och rum, med våra utställningar. Utöver de resurser vi har tillsammans med Nationalmuseum har vi även ett antal fasta utställningar, likväl som tillfälliga utställningar med olika teman. Allt för att skapa intresse för konst och kultur i vår region, säger Christina Wistman, biträdande museichef på Jamtli.

En plats för alla
Jamtli har alltid varit en stor tillgång för regionen, och med Nationalmuseum blir Jamtli ännu tydligare en plats för alla. En annan viktig del av verksamheten kretsar kring att tillgängliggöra konst- och kulturupplevelser för barn och ungdomar. Det görs främst genom samarbeten med skolor i regionen.
– Alla barn och ungdomar ska ha en möjlighet att besöka oss genom skolan och för att nå ut i hela regionen har vi ökat Jamtlis digitala närvaro, förklarar Christina Wistman.
Jamtli har till och med en uppsökande verksamhet som erbjuder konst- och kulturupplevelser i miniformat runtom i regionen. Jämtland och Härjedalen har fantastiska förutsättningar för att utvecklas som kulturella turiststråk vid sidan av fjällvärldens skidturism, till exempel. Det gäller bara att uppmärksamma och marknadsföra verksamheten på rätt sätt.