Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Nya mötesplatser och idéer skapas på NetPort Science Park

Mitt i en av Sveriges mest kreativa utvecklingsmiljöer fortsätter utvecklingen genom skapandet av 700 nya arbetsplatser i en nytänkande miljö som stimulerar företagsutveckling och kunskapsutbyte.

Det är Karlshamnsfastigheter i samarbete med NetPort Science Park som står bakom expansionen med stöd av Karlshamns kommun som nyligen beslutat att låta bygga hela etappen i ett svep.
 – Karlshamnsfastigheter vill att området ska få rätt förutsättningar att bli en magnet för både befintliga och nya företag, akademi samt för karlshamnsborna. Nu kommer det att bli ett komplett hus från start vilket underlättar både ekonomiskt och i byggprocessen. Det känns bra att vi nu kan fortsätta utveckla NetPort Science Park, kommenterar Karlshamnsfastigheters vd Marie H Wahlström.

Med goda förutsättningar att lyckas
Förutom kommunen och Blekinge Tekniska Högskola (BTH) som ägare, har parken idag närmare 90 medlemmar som i huvudsak verkar inom de tre fokusområdena digitala medier, energi och intelligenta transportssystem. Karlshamn har gjort sig ett namn som en av norra Europas främsta utvecklingsmiljöer för digitala medier och många duktiga mjukvaruutvecklare har samlats i regionen. Inom intelligenta transportsystem, där NetPort har en nationell roll, finns nära samarbete med BTH som är mycket framgångsrika inom ITS-forskning och det drivs flera utvecklingsprojekt inom området. Energi, som är det senaste tillkomna fokusområdet, är det största energiklustret i södra Sverige. På plats finns även en av Sveriges mest framgångsrika inkubatorer, Blekinge Business Incubator (BBI), som erbjuder professionell rådgivning till dem som vill starta upp eller skala upp sin verksamhet.

Arbetmiljön anpassas efter behov och utveckling
I takt med att behovet kring arbetsmiljön förändras och en ny generation tar sig in på arbetsmarknaden utvecklar NetPort Science Park ständigt nya koncept och miljöer.
– För att öka utbytet och inspirera till spontana möten har vi exempelvis etablerat ett Starbuckscafé mitt i flödet, vilket har blivit en neutral och populär mötesplats. Vi har även skrivbordsförsedda gångband för att understryka värdet av att ta hand om hälsan genom att satsa på rörlighet, berättar projektledare Lotta Johansson.
På NetPort Science Park kan hyresgäster träffas och samverka i Växthuset, en gemensam miljö med nytänkande kontorsmöbler för möten och utveckling. Konceptet förstärks med etableringen av The Beach, en coworkingmiljö som står öppen för alla. Tanken är att gemenskapen ska stärkas mellan olika aktörer, så som entreprenörer, studenter och besökare.

Öppnar 2019
I den nya byggnaden vidareutvecklas tankarna kring mötesplatser och möjligheter för samverkan. Det blir generösa öppna ytor där människor kan inspireras och utbyta idéer. Den nya expansionen ger plats för 700 nya arbetsplatser, och vissa delar av byggnaden kommer även vara öppen för allmänheten med biografsalonger, konserthall, restaurang och utställningar som speglar verksamheten i hela NetPort Science Park. Tanken är att bjuda in samhället som är en viktig aspekt för tillväxt.
– Öppna ytor blir en ny väg till samverkan vilket i sin tur kan bidra till nya företag till parken. Dörrarna till nybygget kommer att öppnas 2019 och nu är det hög tid att visa intresse, säger Lotta Johansson.