Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Nya näringslivsbolaget ska öka samverkan

Nyetablerade Gällivare Näringsliv AB ska verka för en positiv utveckling av hela näringslivet. Bolaget markerar framförallt en vilja och drivkraft för samverkan över gränserna mellan kommun, näringsliv och andra intressenter. Genom att samla alla krafter kan Gällivare få en mer omfattande tillväxt av ett långsiktigt och hållbart näringsliv.

Näringslivet i Gällivare är nog ett av Sveriges mest företagsamma – det finns i princip ingen arbetslöshet i Gällivare. En starkt bidragande faktor är naturligtvis gruvnäringens närvaro, samt omvandlingen av samhället som drar till sig ett stort antal underleverantörer, serviceföretag och andra leverantörer som behövs.

Utveckling på bred front
I Gällivare tycks det finnas en anda som bygger på att man tar tag i saker själv, och skapar sin egen framgång. Det är bra. Det är i samma anda som kommunen vill utveckla det nya näringslivsbolaget, som ska sätta fingret på vad Gällivare verkligen behöver i fråga om samverkan, utbildning, kompetensförsörjning och andra grundläggande tillväxtfrågor.
– Vi måste samverka mer än vad som gjorts tidigare om vi ska bygga upp ett näringsliv som är långsiktigt och hållbart. Ett konkurrenskraftigt näringsliv byggs inom områdena hållbarhet, digitalisering och kompetens och där måste vi utvecklas på bred front, det är ett nytt perspektiv för Gällivare så resan har precis börjat, förklarar Roger Hansson, vd på nystartade Gällivare Näringsliv AB.
Eftersom Gällivare redan har ett blomstrande näringsliv inom gruvnäring och tung basindustri så behöver man titta på andra nischer som kan komplettera. Kreativa näringar och turism är två exempel.

Bygger varumärket Gällivare
Gällivare har historiskt sett haft en stor utflyttning som pågått under lång tid. För att vända den trenden krävs en större mångfald bland såväl invånare som inom näringslivet, med fler företag inom fler nischer. Det är många gästarbetare som är sysselsatta i den stundande samhällsomvandlingen då hela samhället Malmberget måste flyttas. Att aktivt verka för att de ska stanna kvar är en viktig utvecklingspotential för Gällivare.
– Vi arbetar mycket med varumärkesbyggande kommunikation just nu, för att stärka platsens förutsättningar och visa upp vad Gällivare kan erbjuda. Som ett led i det har kommunen nyligen köpt Dundrets skidanläggning, där man i framtiden vill utveckla mycket mer aktivitet än det som finns idag, berättar Camilla Widing, förvaltningschef för stöd och utveckling i Gällivare.
I framtiden kan Dundret bli en hel resortanläggning för skidåkning, cykling, vandring och friluftsliv. Kommunens förvärv av anläggningen markerar en förändring – nu kommer Gällivare att satsa fullt ut på att synas med attraktiva besöksmål och fler jobb inom andra sektorer än gruvnäring och industri.