Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Nya projekt stärker Skanska i Skellefteå

Skanska bryter ny mark i Västerbotten. Regionens utveckling skapar potential för Skanska att bygga upp nya kompetensområden och förankra sin närvaro som samarbetspartner i samhällsutvecklingen. Det gäller inte minst i Skellefteå där det i skrivande stund planeras för nya stadsdelar, nya bostadsområden och mycket ny infrastruktur.

Byggkranar och entreprenadfordon är numera en vanlig syn i Skellefteå. Det byggs som aldrig förr runtom i kommunen. Till ytan är Skellefteå ungefär lika stort som Skåne men med betydligt färre invånare. Siktet är dock inställt på tillväxt och det har kommunen manifesterat genom den nya visionen för 2030 där man siktar mot 80 000 invånare.

Utvecklar Västra Eriksberg
Projekten regnar tätt i Skellefteå nu. Bland annat så har kommunen frigjort 79 tomter och därmed banat väg för uppbyggnad av ett nytt villaområde i natursköna Västra Eriksberg. Området är uppdelat i tre delområden eller etapper med olika startskott för bebyggelse.
– Vi har förberett infrastrukturen i det första delområdet med uppdrag inom VA, el, belysning, gång- och cykelvägar, elljusspår samt fiber, informerar David Nordberg, produktionschef på Skanska med ansvar för markarbeten på Västra Eriksberg.
Samma ska utföras i andra och tredje området samtidigt som de första husen nu byggs i det första området. Skanska har även anlagt en ny väg, Ormens väg, som sträcker sig genom hela Västra Eriksberg. Ett par tunnlar planeras också varav en redan är färdigställd. Med plats för en pistmaskin att köra rakt igenom kan den nya tunneln nyttjas året om.
– Skidtunneln är ett välkommet inslag i ett sedan länge uppskattat friluftsområde. Västra Eriksberg ligger centralt men samtidigt mitt i en granskog. Området har skidspår och vi har snart färdigställt nya elljusspår också. Tanken är att man ska bevara Västra Eriksberg som frilufts- och rekreationsområde samtidigt som det blir ett nytt bostadsområde, fortsätter David Nordberg.

Stora projekt för Skellefteås framtid
Skanska kan räkna med fortsatt tillväxt tack vare nya investeringar som görs runtom i regionen. Att Skanska dessutom förstärkt sin organisation i Skellefteå öppnar möjligheter för expansion vilket ger grädde på moset. Företaget syns nu alltmer ute på byggarbetsplatserna i Skellefteåregionen.
– Vi har flera riktigt stora projekt på gång. Förutom Västra Eriksberg så är vi bland annat involverade i Backbone-projektet, som omfattar nya ledningar för datatrafik från Örebro till Luleå. I ett annat projekt medverkar vi i upprustningsarbetet kring järnvägen i stora delar av Norrland. Vår kompetens är bred och utvecklas hela tiden i takt med att vi får nya uppdrag, säger Sören Gustafsson, projektchef i Skellefteå.
Sören och David ser positivt på framtiden i Skellefteå.
– Pågående utveckling gynnar alla inom bygg- och anläggningsbranschen. Om visionen för 2030 ska uppnås så kommer det att behövas byggas i en mycket större takt än tidigare och det verkar som att marknaden har fått upp ögonen för det nu – det tycker vi är bra, säger Sören som avslutning på vår diskussion om Skellefteås framtid.