Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Nya samarbeten skapar tillväxt för Steelnova

Steelnova är en stark företrädare av skandinavisk möbelindustri internationellt. I Vaggeryd, tillika hjärtat av det småländska möbelcentrat, har Steelnova byggt upp en verksamhet som utöver marknadens modernaste maskinpark även står för en unik kunskapsnivå. Det ger en stor flexibilitet i vad som kan tillverkas.

Som leverantör av hundratusentals enheter årligen är Steelnova en aktör att räkna med inom möbelindustrin. Bland de mest frekvent tillverkade produkterna finns sits- och bordsunderreden samt komponenter till dessa, men Steelnova kan tillverka det mesta som kräver bearbetning av stål enligt samma krav som ställs inom den moderna möbelindustrin.

Fördubblad kapacitet
Under de senaste åren har flera nya samarbetsavtal knutits mellan Steelnova och ett antal växande möbeltillverkare. Ett utökat samarbete, bland annat med danska designers och tillverkare, har mynnat ut i investeringar som nu möjliggör fördubblad kapacitet inom vissa delar av Steelnovas tillverkning.
– Den senaste satsningen omfattar ytterligare en rörlasermaskin som körs i tvåskift precis som den vi har sedan tidigare. Det finns kapacitet för mer och om efterfrågan fortsätter att växa kommer vi att behöva växla upp, konstaterar Jörgen Åberg, marknadschef på Steelnova sedan många år tillbaka.
Utöver det efterlängtade tillskottet i maskinparken har Steelnova även utvecklats personalmässigt med flera nyanställningar inom produktionen under det senaste året. Även marknadssidan har förstärkts med en person, Per Carmström, som arbetat inom företaget sedan 2011 då man installerade den första rörlasern.

Nya produkter
Steelnova har inga egna produkter eller varumärken mot slutkund, men tillverkar komponenter och underreden på uppdrag av några av Skandinaviens främsta möbeldesigners. Inte sällan kan det behövas någon förfinad detalj i konstruktionen, och därför måste Steelnova hålla sig uppdaterade om vad som händer på marknaden – vad kunderna vill ha och hur de designmässiga trenderna ser ut.
Bo Andersson är chef för produktutvecklingen på Steelnova. Han bekräftar att det inom företaget finns både kunskap och teknik för att tillverka de mest komplexa former som finns inom möbelbranschen. Ett exempel på en ny produkt är en designstol med konformade ben som Steelnova tillverkar för en framstående dansk möbeldesigner.

Ökad förädling
I takt med att fler framstående möbeltillverkare, designers och formgivare upptäcker fördelarna med att samarbeta med Steelnova utvecklas också nya tjänster. Ett exempel är att Steelnova nu kan erbjuda monteringstjänster innan allt packas och distribueras till kundens kund. På så sätt kapas mellanled och därmed sparas tid och resurser – något som alla inom möbelindustrin eftersträvar idag.
– Vi monterar kompletta stolar för en kund i Danmark och hoppas på att kunna utöka med fler kunder inom samma kategori, säger Johan Svensson, som är logistikansvarig på Steelnova. Att göra mer för samma kund är också en viktig tillväxtstrategi. Ökad förädling, liksom effektivare flöden, är det vi kan konkurrera med lågkostnadsländerna om.