Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Nya tågstationer banar väg för utveckling i Svalöv

Svalövs kommun präglas sedan en tid tillbaka av inflyttning. Stora satsningar planeras och pågår inom den kommunala sfären av samhällsservice såsom skola, vård och omsorg, samt inom kommunens åtagande när det gäller bostadsförsörjning. Parallellt pågår även ett intensivt arbete för att förbättra kommunikationerna till och från Svalöv.

Svalöv är en landsbygdskommun med stor utvecklingspotential. Befolkningsökningen ligger på ungefär 150 – 200 personer per år, och för en kommun med knappt 14.000 invånare markerar det en stark utveckling.
Svalöv uppskattas bland dem som söker ett tryggt och naturnära boende, men som samtidigt inte vill bo avlägset eller alltför långt ifrån större städer. Svalöv förenar därför det bästa ur två världar med massor av orörd natur – och städer som Helsingborg, Lund och Malmö på pendlingsavstånd.

Ännu bättre pendlingsmöjligheter
Pendling till och från Svalöv kommer att bli betydligt smidigare när persontågtrafiken byggts ut. I dagsläget pågår den slutliga etappen i Trafikverkets arbete för att stärka trafiken på Söderåsbanan, och i den ingår nya stationer i bland annat Kågeröd och Svalöv. Kommunen ser satsningen som avgörande för att människor ska kunna bosätta sig där de vill, och ändå ha tillgång till de valmöjligheter som en större arbetsmarknadsregion ger.
De nya stationerna i Kågeröd och Svalövs tätort kompletterar alltså befintliga pågatågstationer i Svalöv, och ger kommunen utökad potential i arbetsmarkandsregionerna Helsingborg, Lund och Malmö.
– Oavsett var man bor i Svalövs kommun ska man med goda kommunikationer kunna ta sig till någon av de större städerna. Pendlingsmöjligheterna bidrar till att stärka intresset för Svalöv med ökad inflyttning som följd, menar Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef i Svalövs kommun.
Enligt honom är intresset nu så omfattande att kommunen måste växla upp arbetet med att färdigställa byggrätter. Efterfrågan är mer än dubbelt så stor idag, än för bara ett par år sedan. Det är en positiv utveckling, men detaljplanearbetet måste också hänga med.
– Den stora skillnaden idag, mot förr, är att exploatörer vågar köpa större ytor och bygga mer omfattande. Det är därför ingen tillfällighet att en av kommunens största satsningar på 50 år inleds nu, fortsätter Mats Dahlberg, och syftar på samarbetet mellan kommunen, HSB och Midroc som precis inletts för en stor byggrätt i stationsnära läge i Svalövs tätort.

Värdesätter tidiga kontakter
Bostadsbyggnation ligger i tiden generellt, eftersom hela Sverige präglas av bostadsbrist. I Svalöv handlar det inte bara om att råda bot på bostadsbristen genom att förlita sig på gamla eldsjälars intresse – idag är intresset stort från utomstående exploatörer och det bådar gott för framtiden.
– Vi ser gärna tidiga kontakter där vi tillsammans kan skräddarsy detaljplaner som passar exploatörens mål. Från kommunens håll ska vi bidra med kunskap som underlättar i utveckling och sjösättning av goda projekt som ger god ekonomi för exploatören. Det kan i sin tur leda till nya projekt och det vinner alla på, förklarar Mats Dahlberg, som hämtat mycket inspiration från Helsingborg, där man också värdesätter tidiga kontakter mellan kommun och exploatörer.