Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Nya TCT under uppbyggnad – stor tillväxtpotential i öst

Trelleborgs Combi Transport, TCT, står nu mer rustade än någonsin för att möta marknadens behov av snabba, kostnadseffektiva och säkra transporter. TCT förlitar sig på alla transportslag och driver kontinuerligt ett utvecklingsarbete för mer miljöanpassade varutransporter. Då är Trelleborg som ett av Sveriges främsta transportnav en förträffligt bra plats att börja på, enligt företagets nytillträdda vd Kenth Sjövall.

TCT har genomgått en förvandling och är enligt Kenth Sjövall idag mer innovativa, mer nytänkande och klart bättre rustade för att möta en ytterst dynamisk marknads krav.
– När företaget etablerades för snart 20 år sedan kretsade verksamheten enbart kring vägburna transporter genom Västeuropa. Efter drygt tio år utökades den till containertrafik mot Asien och nu sker nästa stora steg för TCT i och med att vi storsatsar på en utveckling i anslutning till den nya transportkorridoren i Östeuropa, samtidigt som vi vidareutvecklar våra tjänster mot väst där vi har en betydande marknadsandel idag. Kombinationen kommer att göra oss ännu starkare.

Störst tillväxt i Östeuropa
Kenth har svårt att dölja sin förtjusning när han talar om möjligheterna för TCT i samband med den nya satsningen.
– Östeuropa utvecklas snabbt just nu och det är där de största aktörerna kommer att etablera sig, om de inte redan gjort det, säger han.
Efter att ha drivit ett annat speditionsbolag under 25 år, med Östeuropa som utgångspunkt har Kenth den erfarenhet och kunskap som krävs för att vidareutveckla ett liknande koncept för TCT. Han har även varit verksam som fritidschef i Trelleborgs kommun samt arbetat inom näringslivsenheten, och att verka för det lokala näringslivet ligger fortfarande varmt om hjärtat då Kenth bland annat är med i Företagarna samt Trelleborgs företagarklubb.
– Jag såg en stor utvecklingspotential i TCT och valde att köpa in mig i bolaget i september 2013. När det gäller den fortsatta utvecklingen av TCT så kommer vi att satsa oerhört mycket på att knyta kontakter och få in personer som kan bygga våra nätverk i Europa, både i öst och väst. Från och med nu i mitten av november anställer vi exempelvis en trafikplanerare som talar flytande polska, något som givetvis kommer att vara till stor hjälp nu när vi utökar trafiken till och genom Polen.

Sann entreprenörsanda
TCT finns kvar på samma adress som då bolaget grundades för snart 20 år sedan. Men det är också nästan det enda som finns kvar av gamla TCT, ett företag som idag gör mycket omfattande investeringar i effektivare speditionssystem, personal och kunskapsutveckling bland annat.
– TCT präglas av en sann entreprenörsanda och en vilja att vara med och förändra. Vi vågar ligga steget före och det gör vi nu i samband med att vi börjar inrikta oss på Östeuropa.
Kenth Sjövall minns Trelleborgs storhetstid som transportnav i södra Sverige. På 1970-talet fanns det ett 50-tal speditörer enbart i Trelleborg, som då var en ganska liten stad.
– Trelleborg återfår sin gamla styrka som strategiskt logistiknav, det är vi säkra på. Det märks i andra investeringar som görs runtom i staden. Våra konkurrensfaktorer blir då framförallt korta ledtider, hög tillgänglighet och genuin kundkännedom, eftersom vi har en slimmad organisation. Dessutom har vi ett försprång i att vi kan hantera specialgods, såsom termogods och färger som ofta räknas som farligt gods.

Bygger nya TCT
TCTs nyanställda trafikplanerare kommer snart att få sällskap av ytterligare en ny medarbetare som börjar i januari. Daniel Sjövall går in som ny delägare och ansvarig för trafiken i Östeuropa tillsammans med Kenth. Daniel har mångårig erfarenhet av att jobba med Östeuropa. Personalstyrkan uppgår då till sju personer som tillsammans ska bygga upp en ny verksamhet mot Östeuropa, samtidigt som man med hjälp av nytänkande märkbart förstärker närvaron i väst.
TCT har redan börjat skissa på en expansionsplan, och Kenth tror på en fortsatt uppgång i omsättningen som redan 2014 kommer att öka med ett antal miljoner kronor.
TCT ägs idag av Kenneth Nilsson, Mats Larsson, Lars Andersson, Kenth Sjövall samt from 1 januari 2015 Daniel Sjövall.