Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Nya tidens sopbil bygger på samma teknik som Tesla

GeesinkNorba utvecklar och bygger moderna sopbilsaggregat som drivs med biogas, HVO och el. Den första helt eldrivna sopbilen är redan i drift i Sverige, och utvecklingen pågår för fullt för att tillgängliggöra nästa generations eldrivna sopbilar för en större marknad.

– Vi ska hjälpa våra kunder att ställa om sina verksamheter för att bli mer hållbara. Vi stöttar dem hela vägen i utvecklingen av en effektiv och lönsam avfallshantering. Med hjälp av rätt verktyg, det vill säga rätt teknik integrerad i sopbilen, blir avfallshanteringen nästan helt klimatneutral, säger Thomas Thuresson, platschef på GeesinkNorba i Kalmar och ansvarig för den nordiska marknaden.

Som en gigantisk Tesla
Fram till för bara tre några år sedan var det fortfarande vanligt att sopbilarnas chassin drevs med diesel. En växande andel drevs på biogas. Idag är biogas normen på marknaden, men många har redan börjat snegla på elhybrider eller till och med helt eldrivna chassin. Själva skåpet, innehållande olika fraktioner för olika avfallstyper, drivs ofta med el men inte alltid.
Trenden idag är att dieseldrivna chassin uppgraderas för att drivas med HVO istället. Biogas har sin stabila tillväxt, och fler och fler börjar intressera sig för elektrifiering. GeesinkNorba var första bland de första på marknaden att satsa på elektrifierade chassin för sopbilar, för tunga fordon över lag, och har nu kompletta lösningar där både chassi och påbyggnad går på samma batteri packet, lite samma teknik som en gigantisk Tesla.
Utöver ren batteridrift så har man även varit med och utvecklat samt levererat de första sopbilarna som drivs med Hydrogenteknik, eller vätgas om man så vill.
– Detta är verkligen teknikens framkant. Det är ett oerhört intressant område att arbeta inom, vi leder utvecklingen inom vår bransch, säger Thomas Thuresson.

Vem är med på hållbarhetsresan?
Den första kompletta eldrivna sopbilen levererades av GeesinkNorba redan 2017. I skrivande stund finns det 22 helt eldrivna sopbilar på marknaden i Europa, varav en i Sverige. Den svenska sopbilen bygger dessutom på ett återvunnet chassi från en 2010 års modell, tidigare Euro5 dieseldriven sopbil som fått en helt ny motor och ett nytt elektrifierat påbyggnadsskåp.
– Alternativet för gamla dieselfordon i Sverige är att de skickas utomlands. De fortsätter då att förorena vår värld, även om de inte längre körs här i Sverige. Miljöpåverkan är dock lika stor. Att istället återanvända dem, bygga om dem till klimatneutrala fordon med eldrift, är en betydligt bättre lösning. Vi har fantastiskt många kunder som intresserar sig för detta nu.
Vi har visat att det går, och våra kunder vill vara med på hållbarhetsresan, avslutar
Thomas Thuresson.