Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Nya tider för Höglandsförbundet

På det småländska höglandet är samarbete modellen. Höglandet är ett starkt inarbetat begrepp i trakterna, som ofta betyder samverkan över kommungränserna. Fem kommuner (Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda) samverkar genom kommunalförbundet Höglandsförbundet, inom områdena familjerätt, kompetenssamordning och den gemensamma IT-avdelningen Höglandets IT.

– Alla kommuner har samma uppdrag och ansvar, för att klara det på ett bra sätt behöver vi samarbeta för att lösa våra uppgifter, berättar Lars-Erik Fälth, ordförande för förbundet tillika kommunstyrelsens ordförande i Aneby kommun. Ordförandeskapet i förbundet alterneras mellan kommunerna vartannat år.
Förbundet arbetar för utvecklat och fördjupat samarbete mellan medlemmarna för att åstadkomma utveckling och effektivt resursutnyttjande. Lars-Erik tror på vidareutveckling av förbundet. Framöver är det min förhoppning att förbundet tar över fler verksamheter som vi behöver samarbeta kring. Framförallt har kommunerna behov av att samverka kring fler specialistfunktioner, på samma vis som vi idag gör inom familjerätten.

Ny förbundschef
Vid årsskiftet börjar Malena Tovesson från Huskvarna sin tjänst som ny förbundschef på Höglandsförbundet. Ett uppdrag som hon ser fram emot.
– Det ska bli spännande att få leda Höglandsförbundet och att arbeta tillsammans med alla medarbetarna för att utveckla verksamheten samt bibehålla den höga kvalitet som levereras idag, berättar hon.
Malenas förhoppning är att fortsätta utveckla förbundet och ge den bästa servicen både till medborgare och till medlemskommunerna och att ha en självklar/viktig roll när kommunerna vill samverka i både nya och gamla frågor.
Vi ska hitta kostnadseffektiva och flexibla lösningar som gör det intressant och naturligt för kommunerna att samverka genom förbundet, avslutar Malena.

Nytt namn och ny grafisk profil
Den 15 november bytte förbundet namn från Höglandets kommunalförbund till det något kortare Höglandsförbundet. Förändringen gjordes i samband med att en ny grafisk profil togs fram. Anledningen till bytet är dels för att på ett tydligare sätt beskriva det samarbete som sedan lång tid bedrivs mellan de fem höglandskommunerna. Dels för att namnet har varit långt och ibland kopplats till fackförbund.
Höglandsförbundet har sitt säte på Itolv-området i Eksjö och har ca 80 anställda inom sina tre verksamheter samt kansli.