Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nya tider, nya regler, nya möjligheter Ernst & Young är redo

Kundfokus, engagemang och lyhördhet – i dag kräver företagen mycket mer av revisions- och rådgivningstjänster. Ernst & Youngs opartiska revisorer hjälper företagen att uppfylla de alltmer komplicerade kraven
från myndigheter och intressenter med den finansiella rapporteringen. Dessutom erbjuder man kvalificerade rådgivningstjänster för företag som vill uppnå tillväxt och lönsamhet.

Boston eller Båstad. Hong Kong eller Helsingborg. Oavsett var man anlitar Ernst & Young får både stora och mindre företag samma höga kvalitet på revisions- och rådgivningstjänster.

– I nordvästra Skåne har Ernst & Young två kontor med revisorer, redovisningskonsulter, skattekonsulter och transaktionsrådgivare. Tillsammans erbjuder vi en bred kompetens till företag av alla storlekar och verksamhetsinriktningar, berättar Lars Starck, kontorschef på Ernst &
Young i Helsingborg

Ernst & Young Online- redovisning på webben
En annan uppskattad tjänst är Ernst & Young Online, redovisningstjänsten
på webben som fler och fler företag använder. Henrik Nilsson är kontorschef och delägare på Ernst & Young i Ängelholm och förklarar fördelarna med webbaserad redovisning.

– Vi kan vara företagens ekonomichef samtidigt som vi
tar hand om den löpande redovisningen och hantera fakturaadministrationen. På så sätt kan företagen koncentrera sig på kärnverksamheten och vi kan leverera rapportering av allra högsta kvalitet.

K3 är här – är du redo?
Det nya redovisningsregelverket K3 lanserades under 2012 och företagen måste ta reda på vad som gäller.

– K3 är förvisso ett nytt redovisningsregelverk, men nya regelverk är ingen nyhet för oss. Vi på Ernst & Young sätter oss alltid in i nya regler ända ner till minsta detalj. Syftet är att ständigt kunna förmedla ny kunskap och ny information till våra uppdragsgivare och kunder. Därför anordnar vi kundseminarier och erbjuder företagen skräddarsydda utbildningar. Under våren anordningar vi till exempel
ett antal K3-seminarier inte bara runtom i Skåne utan över hela Sverige.
Henrik Nilsson betonar även vikten av att erbjuda företagen de allra bästa tjänsterna. Ernst & Young är ett stort företag med 167.000 medarbetare över hela världen och 2.000 medarbetare i Sverige, men överallt är det den lokala förankringen som är avgörande.

– Nära företaget och att alltid finnas till hands, det är vår orubbliga princip. På så sätt kan vi uppnå vårt mål: att skapa trygghet, tillväxt och lönsamhet åt alla våra kunder och uppdragsgivare, avslutar Henrik Nilsson.