Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nya tillämpningar för råtallolja ger nya arbetstillfällen i Söderhamn

Talloljebaserade kemikalier kan ersätta många mer miljö- och hälsovådliga alternativ inom en rad olika branscher. Faktum är att talloljebaserade kemikalier redan används i tusentals vardagsprodukter där lim, färg, däck, kosmetik, miljöoljor och rengöringsmedel bara är några exempel. Arizona Chemical är världsledande inom förädling av råtallolja och utvecklar kontinuerligt nya användningsområden för en råvara som ligger i tiden.

I nästan ett sekel har Arizona Chemical verkat i miljöns tjänst genom att utveckla, tillverka och leverera kemikalier baserade på förnybar råvara. Förädling av råtallolja var länge en bisyssla inom pappers- och massaindustrin men för Arizona Chemical utgör det kärnverksamheten.
– Våra produkter måste hjälpa till att förbättra prestandan för våra kunders produkter. Bidrar de dessutom till en mindre miljöpåverkan, ja då är fördelarna uppenbara och man kan tala om hållbara affärer sett både ur ett lönsamhets- och miljöperspektiv. Resultatet är en ökad användning av råtalloljebaserade produkter, berättar Patrik Jakobsson, vd Arizona Chemical AB.

Söker nya tillämpningar
Mycket förenklat, ur råtalloljan utvinns främst harts, fettsyra och beckolja. Hartsbaserade produkter används ofta som klibbgivare.
– Limmer och tejp är kanske det man först kommer att tänka på. Fettsyra används som bindemedel i färger men även som tillsats i produkter där man önskar smörjande eller rengörande egenskaper i produkter som måste vara biologiskt nedbrytbara. Vidare så tillverkar och säljer vi beckolja som kan beskrivas som ett lågsvavligt alternativ till eldningsolja. Råtalloljebaserade kemikalier finns överallt i samhället idag och vi arbetar tillsammans med våra kunder med utveckling av nya tillämpningar, upplyser Patrik Jakobsson.
– Tillverkare av petrokemiska alternativ, gummi-, soja- och solrosoljebaserade produkter är våra främsta konkurrenter. Samtliga är dock mindre hållbara då de är fossila eller odlade alternativ.

En del av Söderhamns tradition
I Söderhamn finns en lång tradition av att förädla råtallolja. Att fabriken etablerades här från början bygger på att skogsråvaran finns i närområdet, men Söderhamn har dessutom väldigt bra förutsättningar tack vare sin goda infrastruktur.
– Vi är engagerade i att skapa ännu bättre förutsättningar för mer hållbara logistiklösningar med tåg- och sjötrafik. I vår verksamhet förlitar vi oss på alla transportslag men eftersom vi är ett företag som utvecklar och levererar hållbara produkter är det ett naturligt steg för oss att även utveckla hållbara transporter så långt det går, förklarar Patrik Jakobsson. Han fortsätter:
– Vi befinner oss i en utvecklingsfas och då ökar även behovet av effektiva transporter. Att utveckla infrastrukturen i och i anslutning till Söderhamn är en ständigt aktuell fråga för oss.

Spännande bransch lockar kompetens
Arizona Chemical har produktionsenheter i Nordamerika och Europa och produkterna säljs över hela världen. Den svenska verksamheten expanderar och behöver mycket specialistkompetens. Även om konkurrensen om framförallt ingenjörskompetens är tuff så ser Patrik Jakobsson goda förutsättningar för att rekrytera inom yrkeskategorin.
– Vi kan erbjuda mycket spännande yrken och det tror jag är en starkt bidragande faktor till att vi lockar kompetent arbetskraft. Allt från grundläggande forskning och utveckling till fullskalig produktion finns samlat under samma tak.
– I takt med att medvetenheten ökar kring hållbarhet och miljöprodukter kan vi utöka tillämpningsområdet för en råvara som verkligen ligger i tiden. Dessutom kan vi locka ny kompetens till oss baserat på det, säger Patrik Jakobsson, som ser mycket positivt på framtiden i Söderhamn.