Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nya upphandlingsformer för mer effektiva projekt

I tider av akut bostadsbrist borde främsta fokus ligga på att snabbt och effektivt få fram fler bostäder. Samtidigt ska det vara bostäder som håller hög kvalitet och som utgör goda framtidsinvesteringar. Att bygga framtidssäkert behöver inte vara dyrare – det bevisar NCC med hjälp av flera lyckade partneringprojekt.

David Fritzson-Bratt, affärschef på avdelning Sydväst i NCC Sverige AB, är helt övertygad om att partnering är den bästa lösningen för såväl byggherrar och arkitekter som för beställare oavsett om det är offentliga eller privata aktörer.
– Med partnering är alla med under hela utvecklingstiden, och med en öppen dialog kan man belysa utmaningar, kostnader, genomförande och eventuella hinder på vägen, säger han.
Det är allmänt känt inom branschen att många traditionella byggprojekt har svårt att möta kalkyler som gjorts på förhand. Många projekt är bra idéer, men med för mycket önsketänkande som inte egentligen är ekonomiskt genomförbart. Sådana projekt kan inte gagna samhället eftersom de kan komma att läggas ner, eller om de blir av så blir prislappen inte försvarbar i relation till vad man först räknat med. Med partnering kan man komma runt problemet – och alla vinner på utfallet.

Högre medvetenhet
Allt fler beställare blir medvetna om hur nya upphandlingsformer kan gagna deras projekt och gynna ekonomin i alla led. När det gäller offentliga beställare är det extra angeläget eftersom det handlar om att nyttja skattemedel på bästa sätt. Att använda partnering i upphandlingsprocessen är ett sätt att öka transparens och se till att nyttja alla tillgängliga kompetenser maximalt.
– När efterfrågan på exempelvis förskolor är större än tillgången och kommunen måste agera snabbt kanske man inte hinner producera ritningar tillräckligt snabbt. Det är ett exempel på en process som vi gärna hjälper till med i en strategisk partnering. Då räcker det att kommunen kommer till oss med ett blankt papper, och vi sätter då igång en process som ska resultera i nya förskolor inom budget på rimlig tid, förklarar David Fritzson-Bratt.

Frontar partnering
NCC Sverige AB kommer att hålla ett flertal event under hösten med fokus på partnering. På Hotel Riviera Strand i Båstad kommer avdelning Sydväst att hålla sitt event, för att lyfta fördelarna med partnering för en nyfiken publik. Fler event kommer med stor sannolikhet också att planeras efter det.
– Partnering är ett nytt tankesätt för många, men det är väl värt att fundera på om man vill skapa hållbara projekt där tidsplan och ekonomi går ihop. Vi på NCC kommer att fronta partneringkonceptet mer framöver för att visa att vi vill vara med och bygga en hållbar framtid, säger David Fritzson-Bratt som avslutning.