Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nya visionen för Hjo helt inställd på hållbarhet

Trästaden vid Vättern. Många känner igen devisen för den lilla sjökommunen Hjo, som mycket tack vare sin fantastiska natur och sitt rika kulturliv platsar bland eliten av attraktiva besöksmål i Sverige. Hjo satsar på hållbarhet och tillväxt fullt ut. Det märks inte minst genom de evenemang, bostadsbyggen och samverkansprojekt som kommunen deltar i.

Hjos nya vision är glasklart inställd på hållbar utveckling. Visionen är resultatet av en rad gemensamma insatser där kommunen lyssnat på invånarna och tagit med deras tankar och idéer för att skapa framtidens Hjo.
Visionen, ”Tillsammans skapar vi framtidens Hjo”, har delats in i ett antal underkategorier. Samtliga är av yttersta vikt för att Hjo även i framtiden ska vara attraktivt för såväl boende som besökare. ”Tillsammans”, ”Vättern”, ”Levande Hjo”, ”Hållbarhet och natur”, ”Boende” samt ”Besöksnäring” utgör de viktigaste fokusområdena för att bygga det nya, hållbara Hjo.

Unikt utgångsläge
Det intressanta med Hjos utvecklingsarbete är att samtliga kategorier i visionen har en naturlig koppling till besöksnäringen där man framförallt vill framhäva det fördelaktiga läget vid vattnet. Som den anrika trästaden intill Vättern, som dessutom firar 600-årsjubileum i år, har Hjo ett unikt utgångsläge för allt ifrån natur- och fisketurism till storslagna kulturevenemang.
– Visionen finns med i alla nya satsningar som vi gör, oavsett om det handlar om laxfiske eller nya bostadsprojekt med sjöutsikt. Vi kommer att satsa ännu mer på att framhäva Vätterns betydelse för alla som bor, verkar och semestrar i Hjo, säger Håkan Karlsson, arbetsingenjör vid kommunens samhällsbyggnadskontor.
Just nu pågår bland annat omfattande upprustning av hamnområdet i syfte att skapa nya mötesplatser och samtidigt lyfta hela småbåtshamnen. Stadsparken ligger dessutom i anslutning till Vättern, att tillgängliggöra den ännu mer och koppla ihop parken med sjön är därför också av hög prioritet.

Med fokus på livskvalitet
Hjo växer i popularitet bland besökare och ökar samtidigt i invånarantal. Håkan Karlsson betonar att Hjo är på god väg att bli en av regionens främsta boendekommuner med tyngdpunkt på sjönära boende. Samtidigt är engagemanget stort gällande bevarandet av den anrika träbebyggelsen i stadskärnan.
– Jag tror att vi i Hjo kommer att kunna dra nytta av vår småskalighet ännu mer i framtiden. Inte minst som komplement till de större kommunerna i regionen. Vi erbjuder bra boende till ett rimligt pris. Med fokus livskvalitet kan vi till och med konkurrera med de större städerna i landet, menar Håkan, som också poängterar att kommunen lyssnar på invånarna i alla avseenden.
I dialog med medborgarna har kommunen bland annat börjat planera för nya bostäder med sjöutsikt, färdigställt en konstgräsplan samt påbörjat arbetet med en ny actionpark med skaterink.

Fler besöker Hjo
Kommunen upplåter också fiskevatten till allmänheten under samma regler som gäller för allmänna fisket. Under sensommaren kan invånare såväl som besökare fiska fritt i kommunens vatten under fyra helger. Med tanke på hur stort kräftfisket är i Hjo är detta oerhört populärt och det bidrar inte minst till att fler människor besöker kommunen under längre perioder.
Utöver detta erbjuds ett antal kulturevenemang året om. I det nyanlagda kulturkvarteret Pedagogien samlas bibliotek, biograf, turistinformation och utställningslokaler. Under året har kvarteret bjudit på utställningar av bland annat designföremål, glaskonst och träbyggande. Inte minst Svenskt Tenns utställning lockade tusentals besökare mellan maj – september, och redan nu planeras nästa års evenemang.