Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Nybergs Mekaniska Verkstad – långsiktig samarbetspartner för gruvindustrin

Nybergs Mekaniska Verkstad AB har varit en pålitlig samarbetspartner för tillverkande företag i Kiruna sedan 1947. Idag finns företaget representerat med egna verkstäder förutom i Kiruna även i Jokkmokk, Luleå och Piteå. Som specialister på specialfordon levererar Nybergs Mekaniska Verkstad helhetslösningar för allt från bergarbete till brandbekämpning. Företaget kännetecknas av mod och innovationskraft vilket också syns på produktutbudet samt genom de strategiska förvärv som Nybergs Mekaniska Verkstad gjort under de senaste åren.

Nybergs Mekaniska Verkstad fortsätter att satsa på tillväxt. Under året har man i Kiruna investerat i utökade kontorsutrymmen och ett modernt Paternosterlager med datoriserad artikelhantering. Dessutom har företaget fortsatt att rekrytera, bl.a. konstruktörer och projektledare, administratörer samt lagerpersonal. Expansionen har pågått under ett antal år och under 2011 genomfördes en rad långsiktiga strategiska investeringar, inte minst genom köpet av Vattenfall Services Nordic i Piteå som nu är Nybergs Mekaniska Verkstad på orten.

Gruvindustrins partner i 65 år
Nybergs Mekaniska Verkstad erbjuder tekniktjänster för process- och anläggningsindustrin med fokus på stålkonstruktioner. Det har man gjort sedan 1940-talet då företaget etablerades i liten skala av den framsynte innovatören och teknikern Johan Edvard Nyberg, som tidigt riktade in sig på tjänster och produkter för gruvnäringen.
Den alltmer maskinberoende gruvbrytningen i regionen skapade stor efterfrågan på innovatörer med teknisk skicklighet och Nyberg blev snart en ledande aktör på marknaden. Gruvindustrin är fortfarande en av Nybergs Mekaniska Verkstads viktigaste marknader efter drygt 65 år i branschen.

Effektiva fordon
Under resans gång har ett spetsområde utvecklats inom företaget där man konstruerar och optimerar specialfordon. Det handlar om effektiva lösningar där man istället för att konstruera helt nya fordon anpassar befintliga lastbilsmodeller efter kundernas funktionsbehov. Man har bland annat byggt olika typer av servicebilar och tillbehör som kranar och korgar samt tunga fordon för hantering av betong, sprängämnen och vatten.
– Vi levererar specialfordon till de största aktörerna inom gruvindustrin och ser nu över hela produktionen för att höja vår kapacitet. Det etableras nya gruvor på vår hemmamarknad som omfattar Sverige, Finland, Norge, Baltikum och framledes även Ryssland. Gruvnäringens tillväxt gynnar oss och ger också vår inriktning specialfordon en rejäl skjuts framåt, säger Niklas Pääjärvi, produktionschef Nybergs Mekaniska Verkstad.
Niklas Pääjärvi kommer från en företagarsläkt där fadern tidigare var delägare i Nybergs Mekaniska Verkstad. Efter många år i branschen är Niklas själv en skicklig entreprenör som vet hur man får upp verksamheter i högvarv. Sin kunskap och erfarenhet tillför han inte enbart till Nybergs Mekaniska Verkstad, utan även till dotterbolaget Kiruna Wagon som ägs tillsammans med Rönnquist & Wettainen i GMK-koncernen. Nybergs Mekaniska Verkstad ägs idag av Niklas tillsammans med VD Anita Fors.

Framtida samarbeten österut
Under de senaste åren har Nybergs Mekaniska Verkstad expanderat och bildad NMV-Gruppen som omfattar en rad olika företag inom verkstads- och gruvsektorn. Förutom Kiruna Wagon består gruppen av Galvteknik i Norr AB, Malmfalten AB samt AB Dahlberg & Roos. Även det av GIA nyförvärvade trucksortimentet för stålverk, Kiruna Utility Vehicles AB, ingår i NMV-Gruppen.
– Vi har för avsikt att förädla våra samarbeten med befintliga partners och leverantörer, samtidigt som vi undersöker nya möjligheter hela tiden. Inte minst österut, där vi ser en stor potential inom gruvindustrin i Baltstaterna och inte minst i Ryssland, säger Niklas Pääjärvi.
Samarbeten i Ryssland ligger fortfarande i sin linda, men det finns en stor potential för framtiden här.