Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nybro Energi investerar i hållbar energilösning

Nybro Energi skapar helt nya förutsättningar för större lönsamhet över tid med det nya avfallseldade kraftvärmeverket. Förvisso är det den största kommunala investeringen någonsin, men en framtidssatsning som kommer att betala sig i form av en tryggad fjärrvärmetillförsel, egenproducerad el och inte minst lägre driftskostnader.

Det befintliga kraftvärmeverket drivs idag av tre biobränslepannor varav den äldsta närmar sig 50 år. För att säkra framtida produktionskapacitet krävs en ny insats, och efter noggranna undersökningar och omfattande utredningar har Nybro Energi kommit fram till en lösning som svarar på befintliga och framtida värme- och energibehov.
– Olika alternativ har utretts och vi står nu i beredskap att genomföra Nybros största investering hittills i det avfallseldade kraftvärmeverket, inleder Håkan Dahlgren, vd på Nybro Energi.

Bästa alternativet
Idag levererar Nybro Energi fjärrvärme till omkring 1000 kunder i centralorten Nybro. I takt med att fjärrvärmenätet byggs ut ökar pressen på Nybro Energi att leverera i enlighet med behovet, och därför såg man också en nödvändighet i att investera i en omfattande uppgradering av kraftvärmeverket.
– Alternativet var att utveckla ett större nät tillsammans med en grannkommun, men då skulle det bli fråga om större energiförluster eftersom avstånden blir längre. Både ur ekonomisk och miljömässig synpunkt så är vår nuvarande satsning den bästa, poängterar Håkan Dahlgren.
Det tyngsta skälet bakom investeringen är den ekonomiska besparingen på åtskilliga miljoner kronor per år, baserat på att driftskostnaderna blir betydligt lägre. Att man dessutom gör miljön en tjänst är en välkommen bonus.

Löser samhällsproblem
Det avfallseldade kraftvärmeverket kommer att producera både el och värme genom förbränning av avfall, bland annat hushålls- och industriavfall som i första hand kommer från närregionen. Befintliga biopannor kommer att backa upp den avfallseldade produktionen.
Efter återanvändning och återvinning av material så är energiåtervinning, så långt det går, det allra bästa alternativet idag.
– Även om mycket material kan återvinnas så finns det alltid en rest kvar som riskerar att hamna på deponi om vi inte energiåtervinner. Eftersom avfallsmängderna ökar så bidrar Nybro Energi genom det nya kraftvärmeverket även med en lösning på ett stort samhällsproblem, menar Håkan Dahlgren.

Dubbla vinster
Inom en radie om cirka 15 mil finns inga andra avfallseldade kraftvärmeverk. De närmaste ligger i Västervik respektive Ljungby, och det är idag långa transporter.
Tack vare det nya kraftvärmeverket kan ett stort antal avfallstransporter kapas, uppskattningsvis upp till 60 000 ton eller cirka 50 000 mil om året, motsvarande cirka en tredjedel av allt brännbart avfall som skapas inom en tiomilsradie.
– Det blir vinst dubbelt upp, med mindre trafik på vägarna och lägre utsläpp. Dessutom får vår region ta del av vinsten i form av lokalproducerad värme och energi, kommenterar Håkan Dahlgren.
När värmeverket eldas på full effekt räknar man med att kunna producera upp till 70 procent av värmebehovet i Nybro, och cirka 25 procent av elförbrukningen. Anläggningen driftsätts under 2016.