Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nybro har alla förutsättningar

Nybro har oerhört mycket att erbjuda, och mer blir det nu när kommunen rustar för framtiden. Nya bostadsprojekt, tillgängliggörande av attraktiv tomtmark, invigning av den nya kombiterminalen samt en riktig storsatsning i det nya avfallseldade kraftvärmeverket – Nybro tycks inte ha några begränsningar när det gäller framtidstro!

Kommundirektör Jan Lagerqvist poängterar läget som ett av Nybros främsta konkurrensmedel. Närheten till Kalmar och Växjö innebär att man i Nybro har ett komplett utbud när det gäller utbildning, rekreation och aktiviteter – samtidigt som man når en stor arbetsmarknad som sträcker sig över hela länet.
– Nu när vi får halvtimmestrafik till Kalmar blir kommunikationerna ännu bättre. Jag brukar säga att vi kombinerar den lilla stadens närhet med den större stadens utbud, och det stämmer väldigt bra nu när man så lätt kan ta sig till och från Nybro. Som exempel når vi Kalmar inom 20 minuter med tåg, och därifrån är språnget över till Öland inte speciellt stort, berättar Jan Lagerqvist.
För att underlätta pendling subventionerar kommunen tågbiljetter för Linnéuniversitetets studenter. Att få fler studenter att bosätta sig i Nybro är givetvis positivt, men det kräver också en ökad tillgång på lämpliga bostäder – företrädelsevis smålägenheter.

Alla förutsättningar
Nybro erbjuder en sund och trygg uppväxtmiljö och är därför bra även för barnfamiljer. Med bra skolor, korta avstånd och ett rikt föreningsliv kan Nybro hävda sig i konkurrensen, men det finns ett par hinder att överkomma först. Det största är bostadsbristen.
– Nybro har alla förutsättningar för att bli en inflyttarkommun, men för att realisera den drömmen krävs ett uppsving i bostadsbyggnationen. Det kommunala bostadsbolaget ska nu bygga i tätorten och det finns planer på mer framöver. Det viktigaste just nu är att vi får till ett antal större investeringar, säger Jan Lagerqvist med eftertryck.
En del kommer att genomföras i egen regi, och en del i samarbete med en privat aktör som vill bygga i Nybro. Kommunen har även tillgängliggjort ny tomtmark för att stimulera villamarknaden.

Skolan lägger grunden
Jan Lagerqvist var tidigare skolchef i Nybro under tio års tid. Han har varit med och byggt upp en gedigen skoltradition i kommunen, bland annat med en av Sveriges bästa gymnasieskolor.
– Vi gör mycket stora investeringar nu. Förutom bostäder så görs vår största investering någonsin i det nya kraftvärmeverket, och vi har nyligen invigt vår nya, uppgraderade kombiterminal. Men kommunens engagemang sträcker sig längre och omfattar en hel del kontinuerliga satsningar för att upprätthålla en god samhällsservice.
– Att ha en bra skola är i stor utsträckning grunden för en framgångsrik kommun, fortsätter Jan Lagerqvist. För att trygga kompetensbehovet i Nybro så har vi även satsat på ett antal yrkeshögskoleutbildningar som bedrivs i nära samverkan med det lokala näringslivet.
Utbildningarnas profilområden är inom teknik- och produktionsstyrning, design- och konstglas samt en relativt nystartad satsning på hälso- och vårdadministratörer.
– Näringslivets engagemang är avgörande för att utbildningarna ska vara framgångsrika, och här tycker jag att vi har lyckats mycket bra hittills tillsammans med lokala företag, avslutar Jan Lagerqvist med.