Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Nybros skolor ska utvecklas

Nybro är inte den enda kommunen i Sverige som ställs inför stora utmaningar med fler äldre och fler barn, kontra färre invånare i arbetsför ålder. Demografin är en av de största utmaningarna för välfärdens Sverige, men i Nybro finns ändå en stark framtidstro som understryks av att nya skolor ska byggas och gamla renoveras.

Under 2019 gjordes en omfattande utredning gällande skolans utveckling i Nybro kommun. Utredningen landade i fyra alternativ, dels bygga nya skolor och ersätta gamla, dels renovera det gamla skolbeståndet. Beslutet väntas komma inom kort, men sannolikt är att nya skolor kommer att byggas om man ser till det aktuella behovet som finns.

Kan bli paviljonglösningar till en början
Nybro har stora barnkullar och har tagit emot många nyanlända under de senaste åren. Kostnaderna har ökat, men intäkterna minskat. Det ger en tydlig utmaning då det i Nybro, precis som i landets övriga kommuner, finns besparingskrav som måste mötas.
– Det vi måste göra framgent är att fokusera på förbättringar som är möjliga att göra med de medel vi har till förfogande. Det kan till exempel vara paviljonglösningar för skolan, som vi redan testar inom förskolan och som ger goda resultat. Det tar inte lika lång tid att färdigställa en paviljong, och med tanke på att behovet är stort här och nu så kan det vara en bra lösning, säger Carina Åresved Gustavsson, kommunchef.

Utveckla skolans miljöer omgående
Skolan måste snabbt få en högre kapacitet. Högst troligt är att kommunen kommer att bygga en eller ett par nya skolor om några år, i enlighet med behovsanalysen och utredningen som gjordes förra året. Samtidigt måste en del befintliga skolor renoveras och det arbetet hoppas man på att komma igång med snarast.
– Skolans pedagogik har också förändrats under åren, och det ställer nya krav på lokalerna. Det finns tydliga samband mellan lokalernas utformning, tillgänglighet och kapacitet och studieresultat i skolan. När pedagogiken förändras så måste kunna möta det också, menar Carina Åresved Gustavsson.
Nybro har haft goda skolresultat under många år, men under de senaste åren har resultaten gått ner något. Det vill man naturligtvis ändra på och det sätter press på beslutsprocessen inom kommunen, som måste svara med att utveckla skolans miljöer omgående.