Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Nybyggen signalerar hopp och framtidstro i Emmaboda

En pålitlig och lyhörd hyresvärd med hög tillgänglighet och god anpassningsförmåga, som tar till sig de boendes synpunkter och möter deras behov – det är en beskrivning som passar Emmaboda Bostads AB. Både bostadsbolaget och Emmaboda Fastighets AB genomför just nu stora projekt som är avgörande för Emmabodas framtid.

Emmaboda växer, nya företag flyttar in och med dem fler människor. Trots att trycket har ökat på bostadsmarknaden fortsätter det kommunala bostadsbolaget att hålla relativt låga hyror, fortfarande bland de lägsta i länet. Samtidigt är beståndet välskött med en hög standard efter genomgående renoveringar. Och för att inte glömma; i Emmaboda bor man bra – nära till allt och med naturen alldeles inpå knuten.

Emmabodas första höghus byggs
Emmaboda Bostads AB kan efter det lyckosamma bygget av hyresrätter vid ER-sjön fira att byggnationen börjat för kommunens första höghus på sex våningar som uppförs i kvarteret Liljan i centrum.
Bostadsbolagets vd Ivan Lindmark tycker det är viktigt att hålla kostnader under kontroll och på så vis kunna erbjuda attraktiva bostäder till rimliga priser. Samtidigt är han medveten om att det krävs en del investeringar för att öka tillgängligheten och erbjuda en hög standard i lägenheterna.
– Tack vare att vi genom tiderna alltid har varit ett välskött bostadsbolag finns idag en god ekonomi som möjliggör för nya satsningar som gynnar Emmabodaborna, säger Ivan, som även avslöjar att intresset för de nya lägenheterna i Liljan redan är stort trots att det beräknas stå färdigt först i februari 2021.
– Om projektet visar sig bli så lyckosamt som vi hoppas på så kommer vi med stor sannolikhet att använda samma koncept igen fast på andra ställen runtom i kommunen, tillägger Ivan.

Signalerar hopp och framtidstro
Ivan Lindmark är även vd för det kommunala fastighetsbolaget, Emmaboda Fastighets AB. Han framhåller Emmabodas läge som bästa tänkbara för att driva framgångsrika företag. Och nog finns det många spännande exempel, Xylem, Södra Wood, AMB Industri, John Deer, och gasellerna Jon Stenbergs och Grimslövs skogstjänst bara för att nämna några.
– Vi har förvisso mycket uthyrt, men det finns alltid utrymme för tillväxt, menar Ivan, som efter många år inom det privata näringslivet vet vad företagen efterfrågar när det gäller lokalisering, tillgänglighet och service.
Att snabbt serva företag med ändamålsenliga lokaler och mark är viktiga inslag i kommunens etableringsservice. Det kommunala fastighetsbolaget är en nyckelspelare för att skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt.
– Vi samverkar även med privata aktörer som äger mark och lokaler för kommersiella ändamål. Det viktiga är att kunden kan expandera eller etablera sig i vår kommun, säger näringslivsutvecklare Ann-Christine Torgnyson.
Ivan Lindmark ser Emmaboda som en variant av Gnosjö, där man med samma påtagliga framåtanda vågar investera för framtiden. Därför vågar man från fastighetsbolagets sida satsa ytterligare i form av en pågående byggnation av en helt ny räddningsstation.
– När den nya stationen är färdigställd kommer räddningstjänsten, ambulansen och polisen att samlas på ett ställe och verksamheterna får då en mycket tydligare närvaro i Emmaboda. Det ger signaler om hopp och framtidstro i en liten kommun, anser både Ivan och Ann-Christine.