Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Nyfosa – Sveriges snabbaste fastighetsbolag

Fastighetsbolaget Nyfosa med sitt huvudkontor i Nacka, fortsätter att expandera. Man har kontor och fastigheter från Kiruna i norr till Malmö i söder.

– Vi har en flexibel investeringsstrategi och försöker se möjligheter där andra aktörer inte har sin huvudfokus, säger regionansvarige Henrik André på Nyfosa i Örebro. För oss är viktigt att vara nära våra kunder och kunna ta snabba beslut.
Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag. Bolagets affärsidé bygger på ett aktivt deltagande på den svenska transaktionsmarknaden kombinerat med en investeringsstrategi som följer fastighetsmarknadens förändringar. Målet är att utveckla och förädla ett växande fastighetsbestånd med uthållig och hög avkastning.
För närvarande fokuserar Nyfosa främst på kommersiella fastigheter i Sverige. I slutet av 2019 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 18,3 MDSEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan november 2018. Nyfosa startade alltså upp 2018 där man först gjorde ett förvärv av en fastighetsportfölj bestående av 51 fastigheter till ett fastighetsvärde om 3,6 MDSEK. Företaget är en avknoppning från Hemfosa som grundades 2009 av ett erfaret team med gedigen bakgrund inom värdeskapande fastighetsbolag.
-Nyfosa är en frisk fläkt som vågar tänka utanför boxen och vågar satsa där man ser möjligheter.

Flertalet kontor
Nyforsa har flertalet egna kontor i Sverige och har idag ett 60-tal anställda.
– Vi letar inte bara i storstäderna utan vill vara öppen med att arbeta i mindre orter och kranskommuner till storstäderna, säger Henrik. Det är alltså en blandad kompott på kontor, lager, industrilokaler och handel. Vår vision är att tänka utanför boxen. Vara mer öppen, se det som verkar intressant och värde i på fastighetsmarknaden.

Vår vision
Nyfosas vision är att hitta och genomföra de mest lönsamma affärerna på en föränderlig fastighetsmarknad.
– Vårt fokus ligger i att identifiera och utveckla värden, samt ta det bästa ur varje investering, i syfte att maximera aktieägarvärde. Vi ska också skapa mervärden genom att vara bäst i fastighetsbranschen på komplexa transaktioner.

Viktigt för miljön
– Det är också viktigt att känna till fastigheternas miljörisker och miljöskulder och ta fram långsiktigt hållbara lösningar när åtgärder genomförs, säger Henrik. Tillsammans med hyresgästerna arbetar vi för en god inomhusmiljö. Med andra ord miljöanpassa ombyggnation och nyproduktion. För oss är hållbarhet viktigt och vi jobbar aktivt för att hela tiden bli bättre på detta.. En av Nyfosas främsta styrkor är att kunna identifiera affärsmöjligheter och fastighetspotentialer på bästa sätt.

Företagets ledning
Nyfosa har en ledning med gedigen erfarenhet av transaktioner av skiftande karaktär och komplexitet samt hög kompetens att identifiera värden, bedöma potential och värdera risker. Flertalet av Nyfosas medarbetare kommer från Hemfosa och har lång erfarenhet av värdeskapande förvaltning och utveckling, samt ett beprövat arbetssätt baserat på den transaktionsintensiva verksamhet som bedrivits.