Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Nylanseringseffekt för Habia Teknofluor

Habia Teknofluor i Knivsta är en av världens främsta tillverkare av fluorplastslangar (PTFE) inklusive högtrycksslangar samt kopplade gasslangar. Inom företaget finns kunskap som rör det mesta som går att relatera till slangar och det sker en kontinuerlig utveckling av nya produkter med nya tillämpningar. Knivstaföretaget har dessutom fått en mycket bredare produktportfölj under nya ägare och tillsammans med övriga företag inom det nybildade United Flexible levererar man globalt.

I stort sett alla typer av industrier som bedriver någon form av tillverkning är beroende av slangar. Habia Teknofluor har därmed tryggat ett verksamhetsområde med produkter som det alltid kommer att finnas en efterfrågan på. De olika bolagen inom United Flexible har olika inriktningar, men den gemensamma nämnaren för samtliga är fokus på lösningar för att transportera vätskor och gaser i alla tänkbara utföranden.

Tydligt samarbete inom United Flexible
Förutom i Knivsta finns United Flexible representerat med egna bolag i Wales, Holland och USA. I samband med att Habia Teknofluor och resterande fyra företag inom gruppen köptes av amerikanska Arlington Capital Partners i fjol har man fått mer resurser för att bedriva en aktiv produktutveckling. Det är ett måste på en globalt konkurrensutsatt marknad, för även om Habia Teknofluor är en av Europas ledande tillverkare av industrislang, såväl standard som special, så är marknadens krav tuffare än någonsin.
– Vi har ett mycket tydligare samarbete inom United Flexible nu än vad vi hade innan de nya ägarna kom in i bilden. Gruppen bildades redan 2004 men det var först i fjol som vi började samverka i betydande utsträckning. Ett resultat av det är att vi kan erbjuda hela gruppens sortiment, vilket många kunder uppskattar. Vi har en del gemensamma kunder och för dem är det naturligtvis enklare att beställa allt från en kontakt, förklarar Johan Holmstedt, vd på Habia Teknofluor AB.

Som en nylansering
Samarbetet har blivit lite som en nylansering för Knivstabolaget, som fått in fler affärer i år än på väldigt länge. Habia Teknofluor är ett gammalt företag i grunden med anor som sträcker sig tillbaka till 1950-talet. Kärnan i verksamheten har alltid varit produkter i fluorplast, men tekniken har givetvis förfinats under årens lopp. Idag tillverkas fluorplastslang, högtrycksslang, gasslang och maskinbearbetade kompletterande produkter till slang i Knivsta.
– Jag vågar påstå att vi tillsammans inom United Flexible står för marknadens bredaste sortiment av kvalitetsslang. Vi är dessutom unika eftersom vi representerar samtliga steg – från idé och utveckling till tillverkning och distribution. Vårt engagemang sträcker sig från råmaterial till färdig produkt och det är en av våra främsta styrkor idag, fortsätter Johan Holmstedt.

Kunskap är kärnan
Habia Teknofluor kan i princip allt om slang och bearbetade produkter i fluorplast. Och det mesta om fluorplast och en hel del om andra material också. Kunskapen är kärnan i verksamheten och för att vidareutveckla den söker företaget utöka det befintliga samarbetet med Uppsala universitet.
– Många studenter har redan gjort sina examensarbeten tillsammans med oss, och i nästa steg vill vi bedriva forskning kring fluorplast och hur vi kan processa materialet på ett mer effektivt sätt. Syftet är att maximera materialutnyttjandet och samtidigt få bättre kontroll över själva tillverkningsprocessen. Ju högre kontroll, desto högre kvalitet kan vi erbjuda, resonerar Johan Holmstedt.
Det är ett mycket intressant spår eftersom materialet är förhållandevis dyrt att arbeta med. Med rätt kunskap kan Habia Teknofluor bli ännu mer konkurrenskraftiga och leverera ännu bättre produkter världen över. Som en del av den stundande expansionen har man precis anställt en säljare med fokus på den gasmarknaden, ett naturligt steg mot framtiden enligt Holmstedt.