Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nyöppnad vårdcentral i Emmaboda satsar på tillgänglighet

Emmakliniken är en ny vårdcentral i Emmaboda som slog upp portarna i april i år.
– Vi prioriterar tillgänglighet och kontinuitet och vill satsa på ett vårdcentrum där alla specialiteter finns tillgängliga, säger Hoshang Diliwi, legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin.

Emmakliniken startades av Hoshang Diliwi i april 2014 och sysselsätter idag tio anställda, varav tre är legitimerade läkare.
Hoshang Diliwi anser att ett väl bemötande och förmågan att lyssna är nyckelord för god vård.
– Problemet med vården i allmänhet idag är att det är dålig tillgänglighet och kontinuitet. Ofta är det inte samma doktor som följer upp sina patienter. Vi har drop in och är tillgängliga fyra av åtta timmar varje doktors arbetsdag och det är inte många vårdcentraler som erbjuder det. Under dessa fyra timmar är det bara att komma hit, vilket är bra för både äldre och barnfamiljer eftersom de inte behöver vänta i telefonkö i flera timmar. Alla som ringer får svar omgående, säger Hoshang Diliwi.
Emmaklinikens verksamhet är indelad i två delar – vårdcentral och företagshälsovård. På vårdcentralen erbjuds allt från akuta behandlingar och kontroller av kroniska tillstånd till hälsokontroller och vaccinationer. Här finns också specialister inom hjärtsjukdomar och gynekologi.

Företagshälsovård
Även om Emmakliniken är nystartad så har personalen som arbetar där en lång och gedigen erfarenhet av företagshälsovård.
– Vi vänder oss till alla företag i Emmaboda och orterna runt omkring som är intresserade av företagshälsovård. Vi har marknadsfört oss med fyra olika paket, som företagen kan välja mellan och bor patienterna i området får de samma läkare hela tiden, berättar Hoshang Diliwi.
Emmaklinikens läkare gör en fullständig läkarkontroll – hjärta, lungor och kroppens viktiga organ undersöks. Man tar alltid EKG och prover som kontrollerar blodfetter, blodsocker, PSA för män och sköldkörtelprov för kvinnor.

Nya områden
Hoshang Diliwi vill gärna införa ytterligare områden inom Emmaklinikens verksamhet.
– Om det skulle inträffa någon kris eller katastrof på ett företag i vårt område ska vi kunna komma in för att bilda en krisgrupp eller psykiatrigrupp. Vi skulle också vilja ta emot demenssjuka. De äldre ska inte behöva åka till sjukhuset i Kalmar för att utreda sin demens utan det ska kunna göras lokalt. Ett annat område som vi är intresserade av är att vårda människor som befinner sig i slutet av livet, till exempel cancerpatienter och multisjuka patienter, det vill säga dem som har flera sjukdomar.
Utvecklingen har varit mycket god för Emmakliniken sedan starten i april.
– När andra vårdcentraler har öppnat i Kalmar län har de ofta fått tilldelat sig ett visst antal patienter, men vi började från noll. Minst tio nya patienter listar sig hos oss varje dag och idag, i slutet av augusti, har vi mer än 1500 patienter. Men vi skulle vara tacksamma om ännu fler listade sig på Emmakliniken så att vår vision om att utvidga verksamheten kan gå i uppfyllelse. I framtiden vill vi gärna vara ett specialitetscentrum, säger Hoshang Diliwi avslutningsvis.