Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Nyproduktionsplan för bostäder i Finspång

Finspångs starka industri fortsätter att utvecklas och skapa arbetstillfällen. Arbetspendlingen in till Finspång växer, och samtidigt vill många bosätta sig i kommunen. Det allmännyttiga bostadsbolaget Vallonbygden svarar med att ta fram en nyproduktionsplan för nya bostadsområden samt förtätning av befintliga områden.

I Finspång vill man få fart på flyttkedjorna med hjälp av den nyligen lanserade nyproduktionsplanen, som i huvudsak fokuserar på tätorten Finspång. Dessutom kommer Vallonbygden att arbeta med att förtäta i vissa ytterområden där man redan har starka hyresbestånd idag.

En del av visionen
Kontentan av att det byggs mer i centrum blir ett lyft för stadskärnan, och spelar även en avgörande roll i förverkligandet av kommunens vision om att locka fler att bosätta sig i Finspång. Arbetsinpendlingen ligger på flera tusentals personer varje dag, med större flyttkedjor kan fler få en möjlighet att bosätta sig närmare sitt arbete någonstans i Finspångs kommun.
– Vi har tittat på alla områden i staden där kommunen äger mark och där vi skulle kunna bygga, antingen genom nyproduktion eller genom förtätning. I det arbetet har vi identifierat 18 tänkbara lägen, varav fem ska prioriteras till att börja med. Planprocessen för de fem aktuella tomterna kan påbörjas när vi köpt loss marken från kommunen, berättar Hans-Erik Olofsson, vd på Vallonbygden.

Efterlyser enklare planprocess
Med cirka 1900 hyreslägenheter är Vallonbygden den hyresvärd som kan erbjuda det bredaste utbudet av bostäder i Finspång. För att det även ska finnas tillräckligt med attraktiva hyresrätter i centrum måste planläggningsprocessen bli mer effektiv. Hans-Erik hoppas på att kunna få planerna godkända för de första områdena inom ett par år, men räknar med att det kan ta tid.
– Vår roll är tydlig. Vi ska vara det självklara valet för den som vill bo med hyresrätt i Finspångs centralort. Vi ska bidra till ortens utveckling genom att erbjuda fler bostäder, men för att klara det behöver vi en enklare planprocess. Finspång behöver verkligen ett tillskott av nya hyresrätter, konstaterar Hans-Erik.

500 nya bostäder
På de 18 platser som Vallonbygden identifierat som intressanta för framtida byggnation skulle man kunna bygga upp till 500 nya bostäder totalt. Med andra ord ett mycket välkommet tillskott som med stor säkerhet skulle sätta igång de efterlängtade flyttkedjorna.
Än så länge är det svårt att säga när det kommer att komma igång på allvar med byggandet, men ambitionen och viljan finns, och i det närmaste räknar man från Vallonbygden med att kunna börja producera nya bostäder på minst fem områden inom en femårsperiod.