Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Nystart för besöks- och näringslivsråd ska utveckla Öckerö

Öckerö kommun består av tio bebodda öar norr om Rivöfjorden i Göteborgs skärgård. Här bor närmare 13.000 människor året runt, varav många också har sin arbetsplats på någon av kommunens öar. Att öka antalet arbetstillfällen och stärka de lokala företagen är huvuduppgiften för det etablerade besöks- och näringslivsrådet som nu får en nystart i kommunen.

Öckerö kännetecknas av ett rikt näringsliv där mycket entreprenörskap härstammar från gamla fiske och varvstraditioner. Ett av Sveriges få nybyggarvarv finns kvar på Öckerö, liksom landets enda heltäckande utbildningsanordnare inom sjöfart på gymnasial nivå. Eftersom Öckerö omges av vatten är det inte så konstigt att mycket verksamhet har fötts ur denna tradition.

Ska hålla ihop kommunen
Mycket kretsar kring havet även när det gäller Öckerös fortsatta utveckling. Det finns samtidigt många nya spännande nischer att utveckla. Kommunen har därför i samråd med det lokala näringslivet etablerat ett dedikerat besöks- och näringslivsråd för ett par år sedan. Rådet ska samla ihop de viktigaste frågorna rörande näringslivsutveckling samt även utveckling av Öckerös besöksnäring och turism.
– Till exempel handel- och serviceverksamheter kan blomstra om de får rätt förutsättningar och marknadsförs mer. Det kommer vi att fokusera mycket mer på framöver, lovar Ronald Johansson, besöks- och näringslivschef i Öckerö kommun samt en av drivkrafterna för att realisera ett antal nya projekt inom besöks- och näringslivsrådet.
I Öckerö kommun bor det redan idag många köptrogna människor som väljer sin hemstad för de flesta av de stora inköpen. Det är naturligtvis mycket bra för Öckerö som handelsstad, men det går alltid att utvecklas och bli bättre. Ett framtida arbete för besöks- och näringslivsrådet blir att skapa reseanledningar till Öckeröarna, och därmed också främja för fler spenderade kronor på öarna.
– En mycket viktig uppgift för rådet är att stötta en god sammanhållning inom kommunen, och främja för hög tillgänglighet gentemot våra företag. Det är ju företagen som driver en stor del av vår utveckling och därför är det också självklart att vi ska erbjuda en god service för dem, säger kommunchef Gull-Britt Eide, som själv har upptäckt Öckerös förträfflighet efter många år på fastlandet.

Kommunen möjliggörare för utveckling
Öckerö har klättrat snabbt på Svenskt Näringslivs årliga rankning över attraktiva företagarkommuner. Den lilla skärgårdskommunen hamnar i år på 23:e plats av landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking och på tionde plats i SKLs Insiktsmätning, vilket både Ronald Johansson och Gull-Britt Eide är mycket nöjda med. Samtidigt betonar båda att det finns utrymme för att vässa erbjudandet ännu mer och därmed bli ännu bättre inför kommande mätningar.
– Vi ska vara en möjliggörare för utveckling bland företagen, men vi ska inte ta över deras verksamheter eller styra deras inriktning. Att stötta och främja är vår roll och därför handlar vårt framtida utvecklingsarbete om att skapa en ännu bättre dialog med företagen samt underlag för en bättre service, påminner Ronald Johansson.